Publiekscampagne Samen Beslissen

Op 6 september 2021 start de nationale campagne Samen Beslissen. De campagne loopt 16 maanden en is de grootste campagne over Samen Beslissen ooit die is te zien en horen op tv, radio, billboards in print en online. Het is een gezamenlijk initiatief van patiëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de medisch-specialistische zorg, de huisartsenzorg, de paramedische zorg en de wijkverpleging. 

Om mensen te helpen bij het gesprek met een zorgverlener geeft de campagne Samen Beslissen tips en hulpmiddelen bij de voorbereiding van een gesprek met een zorgverlener, maar biedt het ook handvatten voor tijdens en na het gesprek. 

Zorgorganisaties en zorgverleners kunnen meedoen aan de campagne. Om zich voor te bereiden, kunnen zij campagnematerialen downloaden of bestellen op de campagnesite begineengoedgesprek.nl. Als InEen-lid lees je hier meer over op LINK. Zie tevens de online campagnekrant met daarin wat je kunt doen om je hierop voor te bereiden.

 

Samen beslissen

Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig. Want door samen te beslissen over de aanpak van een aandoening of klacht zijn mensen meer tevreden over de zorg en ondersteuning en houden zij zich beter aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken. Samen beslissen is een belangrijk onderdeel van persoonsgerichte zorg. InEen stimuleert en ondersteunt samen beslissen in de huisartsen- en eerstelijnszorg.

 

Ondersteuning Samen Beslissen huisartsen- en eerstelijnsorganisaties

Als onderdeel van de landelijke campagne Samen Beslissen ontwikkelt InEen ondersteuning voor huisartsen- en eerstelijnsorganisaties. In het najaar van 2021 publiceert InEen een advies voor de inzet van digitale hulpmiddelen bij samen beslissen in de huisartsen- en eerstelijnspraktijk. Daarnaast brengt InEen in kaart hoe de huisartsen- of eerstelijnsorganisatie in de regio de aangesloten zorgverleners kan ondersteunen bij samen beslissen.

 

Pilot keuzehulpen in de huisartsenpraktijk

Keuzehulpen van PATIENT+ helpen patiënt en zorgverlener om tot een goed besluit te komen. Ziekenhuizen hebben hiermee goede ervaring opgedaan. In een pilot wordt onderzocht of dit ook werkt in de huisartsenpraktijk. De huisartsenorganisaties in Delft, Gorinchem en Uden werken mee aan de pilot.

 

Handreiking Gezamenlijke besluitvorming

De handreiking Gezamenlijke besluitvorming beschrijft hoe je als zorgverlener samen met de patiënt persoonlijke doelen benoemt en tot afspraken komt om deze te bereiken

Bron: InEen