Opbrengst werksessies ’Dokteren in tijden van corona’ naar Tweede Kamer

Met veel dank aan alle artsen die hebben deelgenomen aan de werksessies, presenteren Optimale Zorg- Dappere Dokters en de KNMG-districten de opbrengst van Dokteren in tijden van corona. Op de knmg site staan analyses, concrete actiepunten voor artsen en aanbevelingen aan de politiek. Het laat de stem horen van meer dan 1400 dokters uit het hele land. Op dinsdagochtend 26 oktober zijn de politieke aanbevelingen aangeboden aan de Tweede Kamer.

Een grote gevarieerde groep artsen heeft in het afgelopen jaar via het KNMG-district haar stem laten horen over hoe zij hun werk hebben ervaren tijdens de Covid-19-pandemie. De crisis maakte samenwerking van groot belang en onder druk werden veel dingen vloeibaar. In de werkconferenties ‘Dokteren in tijden van corona’ beantwoordden zij de vraag: wat nemen we als dokters mee uit deze crisis?

Deelnemende artsen waren werkzaam in ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, de sociale geneeskunde, ouderenzorg en ggz én allen betrokken bij dagelijkse patiëntenzorg. De resultaten van al deze werksessies zijn samengevat samen met vertegenwoordigers uit de districten en vertaald naar concrete actiepunten en aanbevelingen en nu te lezen op knmg.nl/ditvc-aanbevelingen. Deze site is evenals de werksessies ingedeeld in vier domeinen: dokters nemen leiding, samenwerken in de regio, optimale zorg en communicatie en logistiek. Het geeft een weerslag van de geleerde lessen, wat wij als artsen zélf kunnen doen en wat wij hiervoor nodig hebben van de politiek.

 

Aandacht van de politiek

Op dinsdag 26 oktober zijn de aanbevelingen aangeboden aan de leden van de Vaste Kamercommissie VWS en de urgentie toegelicht. De belangrijkste aanbevelingen aan het adres van de politiek zijn:

  1. Zorg dat de deskundigheid van artsen structureel wordt meegenomen in de (ontwikkeling van de) visie op medische zorg en de vertaling naar wet- en regelgeving.
  2. Beperk concurrentieprincipes in wet- en regelgeving. Niet de opdracht tot concurrentie, maar de wil tot samenwerking moet leidend zijn in de zorg.
  3. Zet (onderzoek naar) verdampte zorg tijdens de coronacrisis op de agenda. Patiënten deden tijdens de crisis minder vaak een beroep op zorg de huisartsen verwezen minder patiënten door naar medisch specialisten. Wat kunnen we daarvan leren voor de toekomst?
  4. Schroom niet vergaande preventieve maatregelen voor de publieke volksgezondheid te nemen. Zoals het stoppen van tabaksgebruik, het instellen van de suikertaks en van mentale weerbaarheid- en beweegprogramma’s, en het aanpakken van luchtverontreiniging. We hebben gezien dat het kan en moet!

De uitnodiging om onze aanbevelingen aan te bieden aan de Tweede Kamer valt samen met de begrotingsbehandeling VWS in de Tweede Kamer. Daarna wordt op relevante momenten bij komende debatten, consultaties en gesprekken met VWS hier steeds naar verwijzen.

 

Downloads

Bron: KNMG