Flevoziekenhuis en Chipsoft tekenen voor nieuw EPD

Het Flevoziekenhuis zet in op versnelling van zorginnovatie met vervanging van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Momenteel gebruikt Flevoziekenhuis het SAP/Cerner EPD. Dit wordt vervangen door het HiX systeem van Chipsoft. Het HiX systeem heeft voordelen voor zorgverleners, zorgpartners en patiënten van het Flevoziekenhuis. Bestuursvoorzitter Anita Arts: “Onze patiënten krijgen met het nieuwe EPD meer regie over hun eigen zorgproces. En onze zorgverleners krijgen meer gebruiksgemak en functionaliteiten die het zorgproces optimaal ondersteunen ”

 

Inzage in eigen medische gegevens

Via een geïntegreerd patiëntportaal kunnen patiënten eenvoudig zelf online hun afspraken maken, beschikken over informatie die aansluit op hun zorgvraag en inzage hebben in de eigen medische gegevens. Anita Arts: “Dit kan deels al in ons patiëntportaal mijnFlevoziekenhuis.nl. Maar de mogelijkheden voor patiënten om meer regie te nemen over hun eigen zorgproces, zijn binnen het nieuwe EPD veel groter.” Meer tijd voor de patiënt Voor de zorgverleners van het ziekenhuis betekent de overgang naar het nieuwe EPD een vermindering van hun registratielast. Zij krijgen op hun werkplek of mobiele device gebruiksvriendelijke functionaliteiten aangereikt die aansluiten bij hun rol binnen het zorgproces. Eenmaal vastgelegde informatie wordt handig en veilig hergebruikt en behandelaars die samen een patiënt behandelen, beschikken over elkaars registraties. “Patiënten hoeven daardoor minder vaak dezelfde vragen te beantwoorden en zorgverleners hebben meer tijd voor de patiënt”, aldus bestuursvoorzitter Arts.

 

Samenwerking met zorgpartners

De samenwerking met zorgpartners krijgt een impuls door innovatieve oplossingen voor veilige gegevensuitwisseling. Anita Arts: “Onze intensieve samenwerking met het Amsterdam UMC en de huisartsen van Zorggroep Almere en vrijgevestigde praktijken, wordt hiermee verder verbeterd.” Zo wordt de uitwisseling van patiëntgegevens bij bijvoorbeeld een verwijzing naar het Amsterdam UMC mogelijk gemaakt en wordt een zorgverlenersportaal met uitgebreide mogelijkheden voor eerstelijns zorgverleners in gebruik genomen. De uitrol van het nieuwe EPD is naar verwachting uiterlijk 2023 gerealiseerd.

Bron: Flevoziekenhuis