Vooraankondiging subsidieoproep organisatie van eerstelijns herstel- en nazorg COVID-19

Het organiseren van (eerstelijns)zorg bij aanhoudende klachten na een COVID-19-besmetting blijkt een lastige opgave. Daarom publiceert ZonMW op 5 september 2022 een subsidieoproep voor het ondersteunen van organisatie van zorg bij aanhoudende klachten na een COVID-19-besmetting. De deadline voor het indienen van uitgewerkte subsidieaanvragen is 28 november 2022, 14.00 uur.

Een deel van de mensen die COVID-19 besmetting doormaken heeft na drie maanden nog aanhoudende klachten zoals concentratieproblemen, vermoeidheid en reukverlies. Dit wordt ook wel Long-COVID of het post-COVID-syndroom genoemd. Het organiseren van (eerstelijns)zorg bij aanhoudende klachten na een COVID-19-besmetting blijkt een lastig opgave. Eerstelijns zorgverleners moeten elkaar kunnen vinden in de regionale en lokale context om goede zorg te kunnen leveren.  

 

Doel van de subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep is het financieren van projecten waarin (bestaande netwerken van) zorgaanbieders/zorgorganisaties, in samenwerking met een onderzoeksorganisatie, de (eerstelijns) herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19 kunnen organiseren in een regionaal zorgnetwerk of andere organisatievormen die passen binnen de eigen regionale en lokale context. In de projecten worden tevens geëvalueerd wat de organisatievorm oplevert.

 

Wie kunnen er aanspraak maken op subsidie?

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband dat ten minste bestaat uit (bestaande netwerken van) een zorgaanbieder/zorgorganisatie en een onderzoeksorganisatie. De zorgaanbieder/zorgorganisatie treedt daarbij op als hoofdaanvrager. De overige projectpartners kunnen indienen als medeaanvrager. Daarnaast wordt in het project bij voorkeur samengewerkt met zorgverzekeraars, gemeenten/sociaal domein, regionale netwerken, beroepsverenigingen en patiëntorganisaties.

 

Budget

In deze subsidieronde is maximaal € 2.800.000,- beschikbaar. Het maximale aan te vragen budget per project is tussen de € 250.000,- en € 300.000,-. Er kunnen tussen de negen en elf projecten gehonoreerd worden.

 

Voorwaarden organisatievormen

Het zorgnetwerk/organisatievorm moet waarschijnlijk in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:  

  • Het zorgnetwerk/organisatievorm betreft in ieder geval de eerste lijn (o.a. huisartsen en paramedici), waarbij tijdig wordt door- en terugverwezen van de tweede lijn. Tevens zijn bij voorkeur meerdere zorgaanbieders, gemeenten/sociaal domein en zorgverzekeraars betrokken.
  • In het zorgnetwerk/organisatievorm werken zorgverleners/zorgorganisaties en onderzoekers nauw met elkaar samen.
  • In het zorgnetwerk/organisatievorm staan in ieder geval centraal: de behoeften van de patiënt, goede regievoering, coördinatie, informatieoverdracht, interprofessionele samenwerking en door- en terugverwijzen. Er is ook aandacht voor digitale zorg en zorg op afstand. 
  • In het zorgnetwerk/organisatievormen worden gemonitord en geëvalueerd wat de nieuwe manier van organisatie van zorg oplevert.

In de volledige subsidieoproep kunnen deze voorwaarden worden uitgebreid. De definitieve voorwaarden staan in de subsidieoproep die ZonMw op 5 september publiceert.

 

Begeleidend evaluatieonderzoek

Parralel aan de te werven projecten zal een evaluatie/begeleidingsproject worden uitgevoerd. Dit project heeft als doel het stimuleren van de uitwisseling tussen de verschillende regionale projecten om kennis naast lokaal en regionaal ook landelijk te ontsluiten, delen en borgen. Dit zal leidraad bieden aan andere regio’s hoe de organisatie van zorg bij aanhoudende klachten na een COVID-19-besmetting goed georganiseerd kan worden. Daarnaast zal het evaluatie-/begeleidingsproject de regionale projecten ondersteunen door bijvoorbeeld kennis en ervaring uit andere lopende initiatieven, zoals zorgpaden, te bundelen zodat de regionale projecten hier gebruik van kunnen maken. Voor dit project wordt een aparte subsidieoproep gepubliceerd.

Bron: ZonMW