[Ont]Regel de zorg: schrap én verbeter!

Met deze woorden werd de schrap- én verbeterconferentie op zaterdag 18 november jl. afgesloten. Alle informatie van deze inspirerende dag -inclusief filmpjes- staan op de VvAA site. De opbrengst van de schrapconferentie is overhandigd aan de besturen van de verschillende koepelorganisaties. In het vertrouwen dat zij de aangegeven urgentie van hun eigen leden zullen herkennen en oppakken. En dat jullie hen daarop aanspreken als dat niet het geval is.  

Het moet nu, het kan nu

Schrappen en verbeteren: het moet nu en het kan nu. De energie tijdens de bijeenkomst heeft dat duidelijk gemaakt. Er is inzicht, er is urgentie, er is draagvlak én er is schrapgereedschap. Creëer ook draagvlak bij je eigen collega´s; er is alleen een beweging bij voldoende massa! Jullie inzet daarbij is onmisbaar; door zelf aanjager in het komend proces te zijn en dat waar mogelijk samen op te pakken met de eigen beroepskoepel. Door (Ont)regel de Zorg uit te dragen en te agenderen in de relevante platforms en bestuursorganen van de eigen sector of instelling. Door collega’s te enthousiasmeren, erbij te betrekken. Door gebruik te maken van de Trechter van Verdunning en de Argumentenkaart. 

Radicale aanpak

De stuurgroep van (Ont)Regel de Zorg van Het Roer Moet Om en VvAA blijft hierbij faciliteren. Zij initiëren samen met VWS begin 2018 een overleg met de verschillende koepelorganisaties. Om van hen te horen wat zij nog nodig hebben van de IGJ, VWS en zorgverzekeraars. Zodat een radicale aanpak ook mogelijk is. 

Verder staat de uitnodiging van de minister, voor de eerste resultaten bij een kopje koffie. Rond 1 maart 2018 wordt een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd met de Minister om daar per sector –ditmaal inclusief de huisartsen- de eerste resultaten en plannen te horen. Natuurlijk worden de uitkomsten gedeeld, via de eigen koepelorganisatie en via (Ont)Regel de Zorg.  

Publieke aandacht

Op 1 juni 2018 moet het meeste laaghangende fruit geplukt zijn, zodat we dit breder bekend kunnen maken. Vlak voor of na de zomer organiseren wij een publieke manifestatie voor politici, bestuurders en zorgverleners over de maatschappelijke gevolgen van bovenmatige bureaucratie en het herstellen van het basisvertrouwen in de zorg en de professionals. Dan worden ook ook alle verdere resultaten van (Ont)Regel de Zorg gepubliceerd. 

 

 

Deel dit bericht