NZa publiceert: Stand van de zorgmarkten 2017

In de Stand van de Zorgmarkten 2017 brengt NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) in beeld wat de kracht is van innovatie in de zorg. Een huisartsenpraktijk zonder wachtkamer, een medicijnwekker in de thuiszorg, hulpmiddelen om cliënten zelfredzamer te maken, samenwerking in de geboortezorg.

Naast deze voorbeelden van succesvolle innovaties bevat deze jaarlijkse uitgave van de NZa interessante overzichten van feiten en cijfers per zorgsector en de belangrijkste uitdagingen die de NZa ziet in 2018.

Stand van de zorgmarkten 2017 

De gezondheidszorg in Nederland staat er goed voor in 2017, maar er blijft altijd ruimte voor verbetering. Zo zien we de uitgaven aan zorg nog steeds toenemen. Ieder jaar weer. We willen onze gezondheidszorg ook in de toekomst gezond houden. Zorg die toegankelijk is voor iedereen die dat nodig heeft, en die we ook kunnen blijven betalen met elkaar.  

De kwaliteit van de zorg in Nederland is van hoog niveau en is voor iedereen toegankelijk. Dat bereiken we niet alleen en zeker niet vanzelf. Daar werken wij met zijn allen hard aan.  

Nieuwe uitdagingen komen snel op ons af, waarop we goed moeten inspelen.  

Omdat we steeds ouder worden, groeit het aantal mensen dat meer dan één ziekte of chronische aandoening heeft. En ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Dit vergt een andere organisatie van de zorg: dichtbij huis, in netwerken, met verschillende zorgdisciplines. In alle zorgsectoren is het nodig om beter en intensiever met elkaar samen te werken. Zorgprofessionals en zorgaanbieders onderling, maar ook zorgaanbieders met patiënten, met zorgverzekeraars, met beleidsmakers en toezichthouders. Om wachttijden te voorkomen, drukte op de spoedeisende hulp te verminderen en patiënten de juiste zorg op de juiste plek te bieden. 

Daarnaast kunnen we nog veel meer doen aan preventie van ziektes, het voorkomen van complicaties en het slim toepassen van e-health. Ook kunnen we vooraf beter bekijken welke behandelingen of geneesmiddelen echt effectief zijn en welke niet. Tot slot kunnen de regels voor het registreren en declareren van zorg beter: eenvoudiger, praktischer, handiger. Zodat de bekostiging goed aansluit bij de praktijk in de zorg. 

Lees meer op de site Stand van de zorgmarkten