Help de nazorg voor patiënten met een coloncarcinoom te verbeteren

Sinds 2015 loopt de I CARE studie in OLVG waarbij de huidige nazorg van patiënten met een coloncarcinoom in het ziekenhuis vergeleken wordt met nazorg door de huisarts. Doel van de studie is evaluatie van de kwaliteit van de nazorg van patiënten met een coloncarcinoom in de huisartspraktijk. Huisartsen die betrokken zijn bij de studie, ervaren hun rol bij deze studie als waardevol. 

Ook jouw patiënt kan benaderd worden voor deelname zodra een coloncarcinoom gediagnosticeerd wordt. Na instemming kan de patiënt via loting in aanmerking komen voor nazorg door het ziekenhuis of door de eigen huisarts. Medewerking van de huisarts aan deze studie is dan ook onmisbaar om de nazorg te onderzoeken.

Generalistische zorg

Na behandeling voor coloncarcinoom worden patiënten vijf jaar lang gecontroleerd op het ontstaan van recidieven en metastasering. Deze geprotocolleerde controle maakt deel uit van de nazorg en vindt momenteel plaats in het ziekenhuis. Echter, er is een vraag naar generalistische zorg in deze fase De Gezondheidsraad en het NHG pleiten dan ook voor een grotere rol voor de huisarts, aangezien de huisarts bekend is met de patiënt.

Uitgebreid beeld

Daarnaast blijkt dat patiënten na een kankerbehandeling vaker een beroep doen op de huisarts dan patiënten zonder kanker. De huisarts heeft dus niet alleen een uitgebreid beeld van de patiënt, ook is de huisarts vaak al betrokken bij behandelde kankerpatiënten. Dit biedt een goede mogelijkheid om nazorg op een meer gestructureerde manier te verlenen waarbij de huisarts de regie houdt. Een tussentijdse evaluatie laat zien dat de ervaringen van deelnemende huisartsen positief zijn; huisartsen vinden het interessant om deze zorg te coördineren en ervaren het niet als een extra belasting van hun dagelijkse werkzaamheden

Rol huisarts

Je wordt gebeld met de uitslag van de loting van jouw patiënt. De patiënt krijgt het advies om op korte termijn met jou de studie te bespreken als geloot wordt voor nazorg door de huisarts. Naast ondersteuning door het onderzoeksteam bij de uitvoering van de nazorg, krijg je een protocol en een nazorgplan en wordt je elke zes maanden gebeld om te horen hoe het met de nazorg van jouw patiënt gaat. Uiteraard is overleg met de betrokken specialisten mogelijk.

Als je deelneemt aan de studie en jouw patiënt loot voor nazorg via de huisarts, dan betekent dit dat er gedurende 5 jaar periodieke onderzoeken moeten worden verricht bij jouw patiënt. Afhankelijk van het stadium van de tumor, worden periodiek een CEA-bepaling, een echo abdomen en een colonoscopie verricht.

Nog vragen?

De I CARE studie wordt gecoördineerd door de afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC en wordt uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Heelkunde van OLVG. Voor meer informatie kijk op icarestudie.nl of stuur een e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Gerelateerd nieuws