Factsheet E-mental Health gericht op alcoholproblematiek

Veel mensen beginnen het nieuwe jaar met een alcoholloze periode. Dry January heet dit fenomeen dat uit Engeland is komen overwaaien. In Nederland gaat op 14 februari 'IkPas' van start, een initiatief dat mensen aanspoort om een maand lang geen alcohol te drinken. Hier hebben zich nu bijna 3.500 mensen voor aangemeld. Maar hoe bespreek je overmatig alcoholgebruik in de praktijk?   

Ruim 10% van de Nederlanders van 19 jaar en ouder valt in de categorie 'zware' drinkers, dat wil zeggen dat minstens één keer per week vrouwen meer dan vier en mannen meer dan zes glazen alcohol op een dag drinken. In een gemiddelde huisartsenpraktijk zijn er 100 tot 150 patiënten met problematisch alcoholgebruik.

Uit onderzoek van de KNMG blijkt dat de meeste artsen wel een taak voor zichzelf zien rondom overmatig alcoholgebruik, maar het lastig vinden het ter sprake te brengen omdat ze niet weten hoe ze dat op een neutrale wijze moeten doen. Huisartsen weten dat terugdringen van (overmatig) alcoholgebruik van groot belang is omdat het kan leiden tot lichamelijke maar ook tot psychische en sociale schade, waaronder ziekteverzuim, uitgaansgeweld, huiselijk geweld en kindermishandeling.

Artsen ervaren drempels bij het opsporen en behandelen van alcoholproblematiek. Ze missen vaak de kennis over interventietechnieken en vinden het vergoedingenstelsel niet in overeenstemming met de tijd die vereist is om alcoholgebruik te bespreken.

Als antwoord op met name de eerste twee belemmeringen voor vroeginterventie bij alcoholproblematiek, ontwikkelde de KNMG met een aantal partners een e-learning voor artsen over het bespreken van alcoholgebruik. Ook het NHG biedt een digitaal Programma voor Individuele Nascholing (PIN) over problematisch alcoholgebruik aan.  

De factsheet

Martine Wiggemans student toegepaste psychologie deed onderzoek bij Elaa (voorheen 1ste Lijn Amsterdam) naar inzet van e-Mental Health programma’s gericht op alcoholproblematiek. Op de Factsheet E-mental Health gericht op alcoholproblematiek staat relevante informatie over programma’s gericht op alcohol en de manier waarop het programma ingezet kan worden.  

Feiten en cijfers over alcohol

  • Op basis van wetenschappelijke literatuur geeft de Gezondheidsraad als advies: Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag. Acht op de tien Nederlanders drinkt alcohol.
  • Een derde van de Nederlanders van 18 jaar of ouder voldeed in 2015 niet aan de norm van de Gezondheidsraad.
  • Zwaar drinken komt het meest voor onder jongvolwassenen tot 30 jaar. Dit is het minstens een keer per week drinken van 6 of meer glazen alcohol op één dag voor mannen of 4 glazen voor vrouwen.
  • Meer mannen dan vrouwen drinken alcohol. In 2015 dronk 86,3% van de mannen van 18 jaar en ouder wel eens alcohol en 75,5% van de vrouwen. 

 

Zie ook

 

Deel dit bericht

Meer weten? Bel of mail met