Nieuwsbrief H-TEAM (Hiv Transmissie Eliminatie Amsterdam)

In samenwerking met Elaa en Huisartsenkring Amsterdam is het H-TEAM (Hiv Transmissie Eliminatie Amsterdam) in 2015 gestart met het aanbieden van een soa- en hiv diagnostisch toets overleg (DTO) aan huisartsen in Amsterdam.

Inmiddels heeft eenderde van de Amsterdamse huisartsen hieraan deelgenomen. Tijdens deze overlegbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van spiegelinformatie over soa- en hiv diagnostiek. Wij hebben bij de start van dit project toestemming gevraagd aan alle Amsterdamse huisartsen voor het opvragen van deze spiegelinformatie. Graag vragen wij jullie aandacht voor bijgevoegde brief, waarin wij jullie op de hoogte stellen van de stand van zaken en opnieuw toestemming vragen zodat we dit project in 2018 kunnen voortzetten.

Belangrijk: Toestemming opvragen labdata voor spiegelinformatie DTO hiv en soa testen in de eerste lijn

Als je geen toestemming wenst te verlenen voor het opvragen van deze geanonimiseerde laboratorium aanvragen verzoeken wij om via de link die in de brief staat jouw bezwaar te maken (dit kost slechts een minuut tijd). Deze procedure is met de jurist van de LHV afgestemd. De deadline voor het indienen van bezwaar is 1 maart 2018. Voor meer informatie neem contact op met Nienke Brinkman

DTO hiv en soa testen in 2018

In 2018 organiseren wij voor huisartsengroepen die nog niet hebben geparticipeerd opnieuw het DTO hiv en soa. Huisartsen die eerder hebben deelgenomen zijn zeer positief over het DTO (cijfer:8,5/10). De huisartsen die het DTO voorzitten, worden hierop getraind tijdens een zogenoemde Teach the Teacher bijeenkomst. Daarnaast kan op verzoek een externe deskundige bij het DTO aanwezig zijn voor inhoudelijke ondersteuning. Wil jij een DTO ‘hiv en soa testen in de eerste lijn’ organiseren voor jouw Hagro of FTO-groep? Op 21 maart en op 10 april van 17.30-19.30 uur vinden twee geaccrediteerde Teach the Teacher-bijeenkomsten plaats bij Elaa. Deelname aan de Teach the Teacher bijeenkomst is gratis. Het DTO en de Teach the Teacher zijn geaccrediteerd voor twee uur via het nascholingsbureau van Elaa.  

Vervolg: DTO2

De groepen die het DTO eerder gevolgd hebben kunnen het vervolg DTO gaan inplannen. Tijdens het eerste DTO zijn inhoudelijke topics besproken met betrekking tot soa- en hiv-diagnostiek en is er spiegelinformatie getoond van testaanvragen voor chlamydia, gonorroe en hiv. Er zijn werkafspraken gemaakt (‘kwaliteitsverbeterplan’). Zoals afgesproken worden de werkafspraken anderhalf jaar later samen geëvalueerd. Je ontvangt tijdens dit DTO2 nieuwe spiegelinformatie over de testaanvragen. Een inhoudelijk deskundige van de NHG Expertgroep Seksuele Gezondheid zal actuele thema’s op het gebied van hiv en soa toelichten, zoals PreP, Hepatitis C, Mycoplasma genitalium en de Update 2018 van de Multidisciplinaire Richtlijn SOA. Aanmelden stuur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. naar Nienke Brinkman. 

Dalende trend hiv-epidemie in Amsterdam

Zowel in Amsterdam als in heel Nederland zit er gelukkig een dalende trend in het aantal nieuwe hiv-diagnoses. In 2016 werden ongeveer 820 nieuwe hiv-infecties gediagnosticeerd in Nederland. In Amsterdam was dit aantal 168. Dat is bijna een halvering van het aantal dat in 2010 werd vastgesteld (323). Geschat wordt dat in 2016 94% van de hiv-geïnfecteerde mensen in Amsterdam is gediagnosticeerd, tegenover 89% in heel Nederland. Amsterdam is goed op weg, maar toch komt het nog regelmatig voor dat de diagnose pas laat wordt gesteld. In 2016 presenteerde 33% van de hiv-geïnfecteerde personen zich laat in de zorg (met aids of een CD4-aantal lager dan 350 cellen/mm3), in heel Nederland was dit 43% (Bron: Stichting HIV Monitoring: HIV Monitoring Report 2017)  

Amsterdamse hiv-testweek 2017

Het doel van de hiv testweek was het normaliseren van de hivtest bij professionals en doelgroepen. Tijdens de Amsterdamse gratis hiv-testweek in december 2017 zijn er door dertien huisartspraktijken, vier ziekenhuizen, de GGD Amsterdam en de AIDS Healthcare Foundation in totaal 822 hiv-sneltesten uitgevoerd, waarbij bij drie personen sprake was van een nog niet bekende hiv-infectie.  

Hiv-nieuws: PrEP

Diverse buitenlandse trials hebben laten zien dat PrEP - de ‘hiv-preventiepil’ - bij correcte inname uiterst effectief is. Met het verlopen van het patent zijn de kosten in de afgelopen maand drastisch gedaald van € 500 per maand naar € 50. Verantwoord gebruik vereist echter zorgvuldige begeleiding en periodieke monitoring van hiv, soa en nierfunctie. In Amsterdam doet de GGD het AmPrEP onderzoek en biedt ruimte voor begeleiding . Er is een multidisciplinaire richtlijn en goede actuele informatie voor professionals en geïnteresseerden: Dossier PrEP Soa Aids Nederland. De Gezondheidsraad komt begint 2018 met een advies rondom vergoeding. 

U=U: Goed behandelde hiv-infectie is geen seksueel overdraagbare aandoening meer

Wetenschappers zijn het erover eens geworden dat bij iemand met een goed behandelde hiv-infectie waarbij het virus (duurzaam) onmeetbaar is geworden, er eigenlijk geen risico is op seksuele overdracht: niet meetbaar is niet overdraagbaar (N=N). Internationaal luidde dit de campagne in: U=U: undetectable =uninfectious. Wat is de bewijsvoering? Lees meer hierover in SEKSOA of in het dossier niet overdraagbaar hiv

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws