20 studenten zoeken stageplek in huisartsenpraktijk

In februari 2019 start het keuzevak POH in de HBO-V, waarvoor 20 studenten een stageplek in de huisartsenpraktijk nodig hebben. Heeft jouw praktijk een stageplek beschikbaar? Laat het InHolland weten.

Kenmerken van de stage

 1. De student loopt, na een periode van intensief theorieonderwijs te hebben gevolgd, twee en bij voorkeur drie dagen stage per week. Dit vindt plaats in de periode: eind februari tot half juni 2019;
 2. Een stage-overeenkomst wordt vanuit de opleiding geleverd, en door student en begeleider ingevuld;
 3. De stagebegeleider is een huisarts of een (ervaren) praktijkondersteuner. De begeleiding bestaat uit:
  • Het voeren van gesprekken; kennismakingsgesprek, tussenbeoordeling en eindbeoordeling;
  • Instructie geven, de student mee laten kijken en onderdelen van consulten (DM2, CVRM en astma/ COPD) laten overnemen onder supervisie;
  • Aan het einde van elke stagedag of stageweek feedback geven;
  • Beoordeling van professioneel gedrag en reflectie aan de hand van duidelijke beoordelingscriteria;
  • Beoordeling van een consult (DM2) en tijdens de tweede stageperiode een consult CVRM of astma /COPD. Goed om te weten: tijdens de schooldagen worden alle ins en outs van de Diabeteszorg, CVRM en astma/ COPD onderwezen. Het consult wordt uitgebreid geoefend met medestudenten, simulatiepatiënten en training acteurs. Vóórdat de student het consult voor de beoordeling in de praktijk mag gaan doen, is door de docent van de opleiding een go gegeven.
 4. De student stelt een stagewerkplan op met duidelijk geformuleerde doelen;
 5. De student laat in de stage, een toenemende mate van zelfstandigheid in het werk zien;
 6. Vanuit de opleiding heeft de student een vaste docentbegeleider. Deze begeleidt de student vanuit de opleiding bij het opstellen van het stagewerkplan, de voortgang en treedt, indien nodig, op als contactpersoon voor de stageplek;
 7. Zowel de student als de stage verlenende huisartspraktijk kunnen een stagevergoeding aanvragen bij de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH).

Keuzevak POH1 en POH2 in de HBO-V

Door verschillende partijen (LHV, InEen, de V&VN) is de wens geuit dat HBO-V studenten tijdens hun opleiding de POH kennis en vaardigheden kunnen opdoen, zodat zij direct na hun diplomering bevoegd zijn om als praktijkondersteuner te gaan werken. De HBO-V van hogeschool Inholland Amsterdam/Alkmaar heeft ervoor gekozen om, in samenwerking met de Inholland Academy, haar studenten de POH opleiding aan te bieden met behulp van twee keuzevakken; de POH 1 en 2 (2 x 10 weken).

In het keuzevak POH1 staat de orientatie op de functie en de consulten centraal voor patienten met diabetes mellitus type2. In POH2 staan de consulten met COPD en cardioproblematiek centraal. Beide keuzevakken bestaan uit twee volle weken met stevig theorieonderwijs gevolgd door een stage in de huisartspraktijk van 2 a 3 dagen per week.

Bevoegd en bekwaam

Indien de studenten beide keuzevakken hebben behaald, ontvangen zij het diploma Praktijkondersteuning Huisartsenzorg. Zij zijn bevoegd om in de huisartspraktijk te mogen werken als POH. Een keuzevak valt bij de HBO-V onder het theorieonderwijs. Dit betekent dat de student getoetst wordt op de aanwezige kennis, inzichten en vaardigheden (o.a. het kunnen leiden van een consult). De student loopt stage om zich te oriënteren op de beroepspraktijk van de POH. Van de studenten mag professioneel gedrag en attitude verwacht worden na de vele stageweken in de afgelopen vier jaar van de HBO-V. Na diplomering is de student echter een beginnend beroepsbeoefenaar.

Profiel HBO-V student

De studenten zijn gemotiveerd (en daar op geselecteerd). Verder inhoudelijk goed voorbereid door de intensieve weken theorie, die vooraf is gegaan aan de stage. Gretig om een extra diploma naast het HBO-V-diploma te behalen en vinden het uitdagend om na een inwerkperiode in de huisartspraktijk aan de slag te gaan. Het zijn vierdejaars voltijdstudenten, vanaf 21 jaar en ouder. Zij hebben al tientallen weken stagegelopen in de HBO-V opleiding en zijn diverse malen beoordeeld. Klinisch redeneren heeft een grote plaats ingenomen in het curriculum, evenals de communicatieve en verpleegtechnische vaardigheden, het overstijgend denken en de zelfreflectie als hbo-professional op bachelor niveau. De pilot groep 2017-2018 is goed geëvalueerd.  InHolland hoopt van harte, dat jullie ook enthousiast worden en stageplaatsen zullen aanbieden! 

Contact

Babs Brouwer, stagebureau Inholland Academy
06-152 79 650
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.