Gecombineerde Leefstijlinterventies in het basispakket

Erkende Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI’s) worden vanaf 1 januari 2019 opgenomen in de basiszorgverzekering. Een GLI is een aanpak die zich richt op een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering.

Alleen bewezen effectieve GLI’s maken kans op vergoeding vanuit de basiszorgverzekering. De GLI’s die in aanmerking komen voor vergoeding moeten zich richten op volwassenen vanaf een matig verhoogd Gewichtsgerelateerd GezondheidsRisico. Aanbieders van de GLI beschikken over de competenties van HBO-leefstijlcoach en zijn als zodanig geregistreerd in de registers van de beroepsgroepen van leefstijlcoaches, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en dietisten.

Zilveren Kruis heeft aangegeven de GLI te gaan inkopen via de zorggroepen. Zorggroepen die belangstelling hebben, voldoen aan de voorwaarden en een GLI-overeenkomst willen ontvangen hebben dit eind augustus aan Zilveren Kruis kenbaar gemaakt.

Inventarisatie

De beroepsvereniging van fysiotherapeuten (KNGF) en Elaa inventariseren momenteel in Amsterdam en Almere bij de potentiële aanbieders (bijvoorbeeld fysio-, oefentherapeuten en diëtisten) in hoeverre zij belangstelling hebben om de GLI per 1 januari 2019 aan te bieden en hoe ver zij inmiddels daarin zijn.

Informatiebijeenkomst

Potentiële aanbieders en vertegenwoordigers van zorggroepen zijn van harte welkom op informatiebijeenkomst. Naast het informeren over de GLI kan Elaa een rol spelen bij het in contact brengen van de GLI-aanbieders en de zorggroepen. 


LET OP: de datum en locatie van de informatiebijeenkomst zijn veranderd.

Oude datum en locatie: Nieuwe datum en locatie:
Maandag 1 oktober Donderdag 11 oktober
Vanaf 18.00 uur Vanaf 18.00 uur
Locatie: De Veranda Locatie: volgt nog

 

Lees hier meer over de GLI. 

 

Meer weten? Bel of mail met