Regionale werkafspraken medicatieoverdracht in Almere

Onderzoek heeft aangetoond dat er in ons land jaarlijks sprake is van zo’n 23.000 vermijdbare ziekenhuisopnames vanwege fouten in medicatie. Een goede overdracht van medicatiegegevens tussen de ketenpartners kan een groot deel van deze opnames voorkomen. En dat is precies waar het project ‘Medicatieoverdracht in Almere’ zich op richt.  

Openbaar apotheker Sjieuwkje van der Wijk en ziekenhuisapotheker Gitte Melenhorst zijn nauw betrokken bij dit project. “De eerste lijn in Almere werkt op één digitaal systeem, dat is een groot voordeel”, zegt Sjieuwkje. “Maar de eerste en tweede lijn kunnen nog steeds niet met elkaar communiceren”, verzucht Gitte. “Het Flevoziekenhuis doet mee met het VIPP-project (versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional), maar voorlopig blijft de ICT een knelpunt in de overdracht van medicatiegegevens.” 

Landelijke aanpak

Dat betekent roeien met de riemen die je hebt. Dat geldt ook voor de landelijke aanpak. In 2008 heeft de Inspectie de ‘Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten’ opgesteld, vanuit de verwachting dat het EPD in 2011 landelijk zou zijn ingevoerd. Sjieuwkje. “Vervolgens kwam er in 2015 een nadere toelichting, en daarna verscheen in 2017 een Leidraad, die nog steeds is gebaseerd op die Richtlijn van 2008. In eerste instantie wilden we wachten op een geheel nieuwe Richtlijn, maar dat hebben we dus opgegeven. Onze aanpak is nu gebaseerd op de Leidraad, Toelichting en Richtlijn gezamenlijk.”  

Elaa als trekker

“We hebben ons gefocust op afspraken over medicatieoverdracht bij alle betrokken zorgverleners en de patiënt binnen de eerste lijn in de regio Almere”, geven beide apothekers aan. Een werkgroep, bestaande uit verschillende disciplines van de Zorggroep Almere, vrijgevestigden en het Flevoziekenhuis, is daarmee aan de slag gegaan, met Stefan Wigger van Elaa als projectleider. Dat was mogelijk dankzij subsidie van Zilveren Kruis. “Stefan zorgde ervoor dat de vaart erin bleef. Soms irritant, maar noodzakelijk, want in de waan van de dag schiet zoiets er snel bij in”, geven de dames toe.  

Praktisch werkbaar

“De uitvoering moet haalbaar zijn voor alle partijen”, benadrukt Gitte. “In 2012 waren er al afspraken, maar die waren niet echt werkbaar en verdwenen in de la. Dat willen we voorkomen. We hebben de werkafspraken van toen geïnventariseerd, aangepast, aangevuld en vooral: vereenvoudigd, zodat er praktisch mee kan worden gewerkt. Nu ligt er een document met goed uitvoerbare werkafspraken, waarmee zorgvuldige medicatieoverdracht binnen de eerste lijn in de regio is geborgd.”  

Aan de slag

Dat wil zeggen: als alle betrokkenen ermee aan de slag gaan. “Papier is geduldig”, erkent Sjieuwkje, “nu moet het ook gaan leven. Daarom komt er een verplicht stedelijk FTO. Wij leveren het format aan en ondersteunen professionals daarin. En we zullen op andere manieren aandacht vragen voor deze regionale werkafspraken medicatieoverdracht. Mogelijk via een nieuwsbrief of symposium.” Gitte heeft reeds een presentatie gehouden voor de medische staf in het ziekenhuis.  

Tot slot wijzen de apothekers op het belang van medicatieverificatie. “Hou de medicatiegegevens actueel en informeer steeds bij de patiënt welke geneesmiddelen hij gebruikt, ook aan zelfzorgmiddelen. En geef aanpassingen door aan alle betrokken zorgverleners. Dat staat uiteraard ook in de werkafspraken. Zie deze niet als vrijblijvende informatie, maar werk er actief mee! Op die manier kunnen we met elkaar veel verbeteren in de medicatieoverdracht binnen de eerste lijn in de regio Almere en uiteindelijk in de toekomst ook bij opname en ontslag bij het Flevoziekenhuis.”  

 

 

Meer weten? Bel of mail met