Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Alle beroepsgroepen die onder de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen moeten per 1 januari 2019 een afwegingskader aan de meldcode hebben toegevoegd. Maar wat houdt dat afwegingskader precies in? En hoe kun je het afwegingskader gebruiken? De animatie vertelt je meer hierover. 

 

 

Hoe gaan professionals hiermee om?

We spraken drie professionals die vertellen hoe zij omgaan met de meldcode en hoe het vernieuwde afwegingskader kan helpen om te beslissen of je Veilig Thuis inschakelt voor advies of het doen van een melding.

Bespreek de meldcode met je wijkteam of hagro

De aanpassing aan de meldcode kan een mooie aanleiding zijn om het thema veiligheid (opnieuw) in je wijkgroep of hagro-overleg te agenderen. Suggestie: nodig het Ouder- en Kindteam en Veilig thuis hierbij uit en bespreek met elkaar, bijvoorbeeld aan de hand van casuïstiek, hoe de meldcode op de juiste manier toe te passen en hoe elkaar goed te positioneren bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Lijkt zo’n bijeenkomst je een goed idee, ik help je graag verder om dit in gang te zetten. 

Doe de training 

Ons scholingsbureau biedt speciaal vanwege de aangescherpte meldcode een training Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aan op woensdag 27 maart 2019. Aan de hand van een concrete casus wordt er op interactieve en levendige wijze alle stappen van de meldcode zichtbaar en praktisch gemaakt. De training staat dicht op de praktijk, werkt vanuit een systeem- en oplossingsgerichte benadering en is gericht op het opdoen van ervaring en vaardigheden. Leren door dóen!

 

Meer weten? Bel of mail met