Toekomst huisartsenzorg: herijking kernwaarden en kerntaken

In het traject 'Toekomst huisartsenzorg' hebben huisartsen nagedacht over hun kernwaarden en taken. De oude kernwaarden zijn aangescherpt tot persoonsgericht, medisch-generalistisch, continu en gezamenlijk. De kerntaken zijn ondergebracht in vijf categorieën met een duidelijke afbakening. 

Waar staan en gaan huisartsen voor, wat zijn de kernwaarden en kerntaken van het huisartsenvak? Dat is uitvoerig besproken in het traject ‘Toekomst huisartsenzorg’. De afronding vond plaats tijdens de slotconferentie op 21 januari jl. Ondanks de diversiteit in de beroepsgroep is er een grote eensgezindheid over de kernwaarden en kerntaken. Ze vormen de gezamenlijke basis voor de huisartsenzorg. De ‘oude’ kernwaarden – persoonsgericht, generalistisch en continu – zijn aangescherpt tot: persoonsgericht, medisch-generalistisch, continu en gezamenlijk. De kerntaken zijn ondergebracht in vijf categorieën met daarbij steeds een duidelijke afbakening.

Kernwaarden: waar staan huisartsen voor?

De ‘oude’ kernwaarden  – persoonsgericht, generalistisch en continu – staan als een huis, maar wel met een duidelijke aanscherping en update naar de uitdagingen van deze tijd. Dit is er veranderd:

  • Bij ‘persoonsgericht’ is de inbreng van de patiënt nadrukkelijker benoemd.
  • De term ‘generalistisch’ is aangescherpt tot ‘medisch-generalistisch’. De huisarts is de medisch-generalistisch expert, gericht op lichamelijke en psychische klachten en passende medische zorg.
  • Huisartsen vormen een constante factor in de medische zorg voor patiënten, waarbij verduidelijkt is dat huisartsenzorg (niet per definitie de huisarts zelf) continu beschikbaar is voor klachten die snel een medische beoordeling vereisen.
  • De kernwaarde ‘gezamenlijk’ is toegevoegd. Deze is fundamenteel voor de uitvoering van de andere drie kernwaarden. De huisarts is een teamspeler, zoekt de gezamenlijke aanpak, met de patiënt, met anderen binnen de huisartsenzorg, met andere zorgverleners en daarbuiten.

Lees de volledige beschrijving van de kernwaarden.
Zie ook een korte video met reflectie op deze kernwaarden.

Kerntaken: waar kunnen patiënten op rekenen?

Door het formuleren van de kerntaken geven huisartsen aan welke zorg elke patiënt van de huisarts mag verwachten. De kerntaken bieden duidelijkheid over de inhoud en invulling en helpen bij het afbakenen van het vak. De kerntaken zijn in vijf categorieën ondergebracht:

  • Medisch-generalistische zorg: de medische zorg die elke patiënt van elke huisarts doordeweeks overdag kan verwachten.
  • Spoedeisende huisartsenzorg: huisartsen staan ervoor dat spoedzorg beschikbaar is voor hulp waarvoor het medisch niet verantwoord is om te wachten tot de volgende (werk)dag. Dit is nadrukkelijk wat anders dan 24 uur per dag volledige beschikbaarheid van de huisartsenzorg.
  • Terminaal-palliatieve zorg: doordeweeks overdag bieden huisartsen terminaal-palliatieve zorg aan hun eigen patiënten. Daarbij zorgen huisartsen dat buiten die uren deze zorg ook beschikbaar is voor hun patiënten (ook als deze niet noodzakelijk door de eigen huisarts zelf wordt geleverd).
  • Preventieve zorg: huisartsen vinden primaire preventie van groot belang, waarbij zij zich richten op geïndiceerde en zorggerelateerde preventie op individueel niveau. De overheid is met name verantwoordelijk voor bredere, populatiegerichte preventietaken en kan hiervoor andere zorgverleners dan huisartsen inschakelen.
  • Zorgcoördinatie: huisartsen zijn veelal de verbindende factor in de zorgketen en het eerste aanspreekpunt voor andere zorgverleners die medische vragen hebben over patiënten.

Lees de volledige beschrijving van de kerntaken.
Zie ook een korte video met reflectie op de kerntaken

Meer informatie

Van de bijeenkomst op 21 januari 2019 in het Woudschotenconferentiecentrum is een fraai e-magazine uitgebracht met een uitgebreid verslag. 

‘Toekomst Huisartsenzorg’ is gestart met een inventarisatie. In het najaar van 2018 vonden denksessies plaats, gevolgd door een brede online enquête, met tot slot de conferentie. Op de site toekomsthuisartsenzorg.nl kunt u meer lezen over het project.

Bron: ZorgenZ