Welzijnopreceptamsterdam.nl

Sinds kort is de website welzijnopreceptamsterdam.nl online waar professionals naast algemene informatie ook handige hulpmiddelen kunnen downloaden zoals:

Ook kan je heel makelijk de welzijnscoach uit jouw buurt vinden via een digitale kaart. Zoek op de kaart je eigen praktijk op en de naam met contactgegevens van jouw vaste welzijnscoach verschijnt in beeld. 

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws