Wetswijziging BIG: Per 1 april moet je actief je BIG-nummer bekend maken

Door een wijziging in de wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Hierdoor wordt het voor patiënten makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven. 

Wat betekent dit?

Vanaf 1 april moet van elke BIG-geregistreerde zorgverlener het BIG-nummer makkelijk en snel vindbaar zijn. Worden jouw naam en beroep op dit moment nergens bekend gemaakt, dan ben je na 1 april niet verplicht om het BIG-nummer bekend te maken. 

Waar moet het BIG-nummer vermeld worden?

Het nummer moet op alle plekken worden vermeldt waar je beroepsmatig je naam en beroep (of die van de zorgverleners die je in dienst hebt of inhuurt) op bekend maakt. De wet gaat uit van in ieder geval de onderstaande plekken (indien van toepassing):

  • website(s) en andere digitale media
  • briefpapier en e-mail ondertekening
  • facturen
  • op bordjes in wachtkamers waar de naam van de BIG- geregistreerde zorgverlener wordt vermeld

Zo snel als mogelijk

De verplichting geldt vanaf 1 april. Het vermelden van het BIG-nummer op websites, in de (automatische) e-mail ondertekening en op social media kan vaak eenvoudig en snel als het één BIG geregistreerde zorgverlener betreft. Sommige aanpassingen vragen wellicht wat meer tijd. Zo kan het aanpassen van facturen en websites van grote instellingen met veel BIG-geregistreerde zorgverleners wat meer tijd in beslag nemen. Voor deze zaken moet een plan gemaakt zijn om op de kortst mogelijke termijn na 1 april wel te voldoen aan de verplichting. Voor voorbedrukt briefpapier geldt dat bestaande voorraden briefpapier eerst mogen worden opgebruikt. 

Waarom deze verplichting?

Via het BIG-register kan iedereen controleren of een zorgverlener bevoegd is om een bepaald zorgberoep uit te oefenen. Een belangrijk middel dat bijdraagt aan de transparantie en veiligheid van de Nederlandse gezondheidzorg. Het komt echter regelmatig voor dat een zorgverlener moeilijk op naam is terug te vinden. Dit komt bijvoorbeeld voor bij veel overeenkomende achternamen en/of voorletters al dan niet binnen hetzelfde beroep of bij het gebruik van de achternaam van de partner of van een roepnaam. Het BIG-nummer levert altijd direct de juiste uitkomst op. 

Wie gaat controleren?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat toezicht houden op de verplichting en kan een bestuurlijke boete opleggen. 

Waar kan je het BIG-nummer vinden?

In ‘Mijn-BIG-register’ kan je jouw eigen registratie en nummer vinden. Hiervoor heb je nodig je DigiD of BIG-login. Het BIG-nummer staat ook in het besluit dat je ontvangen hebt na goedkeuring van aanvraag tot (her)registratie in het BIG-register.  

Ook in jouw voordeel

Het BIG-nummer is een openbaar gegeven dat alleen betrekking heeft op jouw BIG-registratie. Een geboortedatum maakt het zoeken in het register ook makkelijker, maar deze is vaak niet bekend bij patiënten of cliënten. En dit is in het kader van de privacy ook niet wenselijk. Daarnaast zorgt het zoeken op BIG-nummer ervoor dat zorgverleners niet met elkaar worden verward met een overeenkomstige naam en beroep. Communiceer daarom duidelijk het BIG-nummer, zodat je direct en zonder verwarring vindbaar bent in het BIG-register. 

Bron: Ministerie van VWS