Schaarste maternale kinkhoest vaccinaties

De maternale kinkhoest vaccinaties DKT(P)-vaccins Boostrix® en Boostrix Polio®  zijn voorlopig niet beschikbaar op private markt. GGD Amsterdam vraagt zo mogelijk de maternale kinkhoestvaccinatie uit te stellen. De vaccinatie wordt bij voorkeur gegeven tussen 28 en 32 weken AM, maar kan nog uit gesteld worden tot 38 weken AM. Van belang is dat de vaccinatie ten minste twee weken voor de bevalling is gegeven.

Wat is de prognose? 
GSK heeft bekendgemaakt dat de vrijgiftes van het DKT-vaccin Boostrix® en het DKTP-vaccin Boostrix Polio® vertraagd zijn en dat de vaccins de aankomende paar weken niet beschikbaar zijn. Naar verwachting van GSK is Boostrix Polio® medio juni weer beschikbaar bij groothandels. GSK heeft tevens bekendgemaakt dat het DKT-vaccin Boostrix® begin juli pas weer besteld kan worden bij de groothandels.

Zijn er ander vaccins beschikbaar? 
Nee. Andere DKT(P)-vaccins, zoals Triaxis en Triaxis Polio®, zijn op dit moment ook niet beschikbaar op de Nederlandse markt om dit tekort op te vangen. Vaccins die gebruikt worden voor de vaccinatie van kinderen, zoals Infanrix hexa® en Vaxelis®, bevatten veel hogere doses van de verschillende vaccincomponenten dan de boostervaccins voor volwassenen. Ze zijn niet geregistreerd voor gebruik tijdens de zwangerschap en er is ook geen ervaring met het gebruik bij zwangeren. Daarom adviseren we deze vaccins niet te gebruiken voor de vaccinatie van zwangeren.

Wat is de situatie in Amsterdam?
De GGD Amsterdam heeft naar verwachting voldoende vaccin voor de gebruikelijke vraag, maar onvoldoende voor een toenemende vraag. Indien u als huisarts een zwangere voor 28 weken verwijst, zullen wij uitstellen tot minstens 32 weken of terug verwijzen. Wij zien nu al verwijzingen door huisartsen en komen die tegemoet zolang dat mogelijk is, maar de vraag loopt op. Het zou de komende weken kunnen voorkomen dat wij niet meer aan die vraag kunnen voldoen of opschuiven naar een toedieningstermijn termijn na 32 weken zwangerschap. De verwachting is dat de maternale vaccinatie eind dit jaar in het RVP komt.

Voor collegiaal overleg is de afdeling infectieziekten van de GGD tijdens kantooruren bereikbaar onder nummer: 020-5555105.