Vertrek van bestuurder & verwelkoming van nieuwe interim bestuurder

Onze bestuurder Karin Burggraaf heeft besloten Elaa te verlaten. 31 juli aanstaande is haar laatste werkdag. 

Het staat buiten kijf dat Karin Elaa een warm hart toedraagt en zich ten volle heeft ingezet voor onze organisatie. Zij stelt echter vast dat zij als bestuurder van Elaa haar krachten niet optimaal kan benutten. Ze heeft daarom besloten haar werkgeluk elders te gaan  zoeken. Wij respecteren Karins besluit en danken haar voor haar inzet en betrokkenheid. Er volgt nog nader bericht over haar afscheid aan het einde van de zomer. 

Na het bekend worden van het vertrek van onze bestuurder Karin Burggraaf, heeft de Raad van Toezicht besloten zo spoedig mogelijk een interim bestuurder voor Elaa aan te trekken. Inmiddels heeft zij hiervoor Marga Haveman bereid gevonden.

Marga HavemanMarga Haveman heeft de afgelopen 20 jaar tal van interim opdrachten uitgevoerd in de zorg. Zij gaat per direct drie dagen per week voor Elaa werken en zal uiteindelijk vanaf 1 augustus alle taken van Karin Burggraaf overnemen. 

Elaa ziet de toekomst positief tegemoet. 

Lieke Thesingh
voorzitter Raad van Toezicht