Nivel presenteert stappenplan e-health voor huisartsen

Onderzoeksinstituut Nivel reikt huisartsen en beleidsmakers de helpende hand om e-health in hun praktijk toe te passen. In een infographic staat zowel een overzicht van nuttige toepassingen als een stappenplan om deze te implementeren.

Met het overzicht poogt Nivel e-health onder huisartsen te stimuleren. Enerzijds geeft het huisartsen zicht op de bestaande mogelijkheden, zoals apps, portalen, meetapparatuur en communicatiemiddelen. De kosten en in de praktijk ervaren voordelen staan per onderdeel aangegevens. Anderzijds helpt de infographic met het implementeren van e-health in de praktijk. Dit middels een zesdelig stappenplan.

Het overzicht is gebaseerd op diverse onderzoeken die Nivel eerder deed naar de ervaringen met en de behoefte aan e-health onder huisartsen.

Bron: Skipr