Samenwerken met de toekomstige buurtteams in Amsterdam

Vanaf 1 april 2021 kunnen Amsterdammers met hun ondersteuningsvragen op het gebied van sociale zorg, inkomen, schulden en veiligheid terecht bij een buurtteam in de wijk. Samen met de Ouder- en Kindteams worden de buurtteams de spil in de wijk. Eenvoudig, herkenbaar en op maat, en passend bij de persoonlijke situatie van de Amsterdammer.

 

 

Samenwerkingen in de wijk

Het maatschappelijk werk en een groot deel van ambulante ondersteuning komen straks terecht in het buurtteam. De buurtteams leveren dan ook zelf een groot deel van de ondersteuning. Tegelijkertijd is het buurtteam partner in het eigen buurtnetwerk waarin alle organisaties - zorg, welzijn, veiligheid, wonen, formeel en informeel – er gezamenlijk voor zorgen dat inwoners de juiste ondersteuning krijgen. Zodat er op een laagdrempelige wijze signalen worden gedeeld en samen het aanbod in de wijk kan worden verrijkt. Dat betekent dat nauw wordt samengewerkt met de Ouder- en Kindteams als het gaat om passende hulp aan gezinnen. Een intensieve samenwerking met de sociale basis en welzijnscoaches waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om verbinding te maken met (collectieve) voorzieningen in de directe omgeving. En omdat de doelgroep van het buurtteam vaak ook medische zorg behoeft, komen sociale en medische professionals elkaar in de wijk veelvuldig tegen.  

 

Eén aanspreekpunt voor huisartsen

Voor huisartsen verandert er in principe weinig. Het staat de huisarts en medisch specialist straks nog altijd vrij om naar (hoog)specialistische ondersteuning te verwijzen. Wel zijn er minder door de gemeente gecontracteerde aanbieders. Ook behouden huisartsen hun aanspreekpunten bij de Ouder- en Kindteams en bij Welzijn op Recept. De toegang tot sociale basiszorg voor volwassenen, verloopt momenteel vaak via een vast aanspreekpunt bij de maatschappelijk dienstverlener. Straks, na 1 april 2021, zorgt het buurtteam voor één aanspreekpunt voor huisartsen. Hoe deze samenwerking en onderlinge afstemming precies vorm krijgt, zal meer concreet worden nadat bekend is welke organisaties de buurtteams vormen.  

 

Bouwen op bestaande netwerken

Continuïteit van zorg is bij de overgang naar de buurtteams het uitgangspunt. Daarom kiest de gemeente Amsterdam er nadrukkelijk voor om met de start van de buurtteams te bouwen op bestaande samenwerkingsverbanden. In ieder stadsdeel vormt een coalitie de buurtteams. Deze bestaat uit in ieder geval een maatschappelijk dienstverlening (Madi) en een aanbieder van ambulante ondersteuning, in dat stadsdeel waar de Madi al werkzaam is. Op deze manier blijft de continuïteit van dienstverlening met name op het gebied van schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk gewaarborgd. Ook is de overgang voor personeel en cliënten geborgd. En blijven bijvoorbeeld locaties die nu al gebruikt worden, waarschijnlijk grotendeels behouden.  

 

Meer informatie

Nadat in oktober bekend is welke coalities de nieuwe buurtteams vormen, organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten voor partners in de wijk en dus ook de huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners. Het doel van deze bijeenkomsten is tweeledig. Toelichting over het buurtteam, hun werkzaamheden en een eerste kennismaking met de buurtteamorganisatie. Daarnaast vragen we je alvast mee te denken over toekomstige samenwerkingsafspraken. Meer informatie hierover volgt.  

Vragen? Laat weten via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Voor meer informatie ga naar: wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams


Tijdpad Buurtteams Amsterdam

Om een beeld te geven van de belangrijke momenten in de ontwikkeling van de buurtteams de komende periode, hieronder een overzicht van de belangrijkste mijlpalen:

 • 14 oktober 2020: per stadsdeel bekend welke coalities buurtteams gaan vormen
  Op 14 oktober 2020 wordt voor ieder stadsdeel bekend welke organisaties in dat stadsdeel de buurtteams gaan vormen.
 • Vanaf half oktober 2020: start voorbereidingen buurteams
  Vanaf half oktober starten de voorbereidingen voor de implementatie van de buurtteams.
 • 1 januari 2021: Samen DOEN stopt
  Op 1 januari houdt Samen DOEN op te bestaan. Medewerkers gaan dan over naar de Ouder-en kindteams en de buurtteams. Medewerkers van Samen DOEN die kiezen voor het werken in een buurtteam komen (of blijven) per 1 januari 2021 in dienst van een Madi.
 • Vanaf maart 2021: informatiecampagne inwoners
  Vanaf maart 2021 komt er een grote informatiecampagne voor alle Amsterdammers. Zodat iedereen in de stad straks precies weet wat buurtteams zijn, wat ze gaan doen en waar ze te vinden zijn. Naast onder andere folders, posters, komt er een website met een overzicht van alle buurtteams in de stad.
 • 1 april 2021: buurtteams van start
  Per 1 april 2021 gaan de buurtteams van start. Vanaf dat moment kunnen alle Amsterdammers terecht bij het buurtteam in zijn of haar buurt. Er zijn minimaal 22 buurtteams verspreid over de stad. Dit aantal wordt langzaam uitgebreid. Ook de nieuwe werkwijze rond aanvullende ondersteuning Wmo voorzieningen gaat in april 2021 van start, als onderdeel van de stelselwijziging.
 • Vanaf april 2021: start cliëntenoverdracht ambulante ondersteuning
  De overgang van cliënten Ambulante ondersteuning naar de buurtteams vindt gefaseerd plaats vanaf april 2021. Eerst cliënten van stoppende aanbieders, daarna van aanbieders aanvullende ondersteuning Wmo, en als laatste de meest kwetsbare groep zware OGGZ cliënten.  

 Bron: gemeente Amsterdam