Kick-off 29 juni 2021

De formele start van ons regionale project hebben wij op 29 juni gevierd met een online kick-off bijeenkomst voor betrokkenen en geïnteresseerden. De deelnemers waren afkomstig uit verschillende VSV's, beroepsgroepen, typen organisaties en gebieden.

Tijdens deze bijeenkomst heeft het landelijk bureau (⇒ pdf-presentatie) de deelnemers meegenomen in de landelijke ontwikkelingen rond VIPP Babyconnect en hebben we laten zien hoe Babyconnect Amsterdam – Amstelland – Almere is georganiseerd (⇒ pdf-presentatie). We hebben een inkijkje gegeven in de projectactiviteiten tot nu toe en de planning voor dit jaar en de komende jaren.

Wat vooral naar voren kwam is de behoefte aan regelmatige korte updates over planning en proces, zonder al te veel technisch jargon. Dat zullen we dan ook gaan doen!

 

2021 07 06 mentimer kick off