logo_babyconnect_aaa.jpg
babyconnect-header-tekst.jpg

Het VIPP Programma Babyconnect

Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. Het programma wordt uitgevoerd door stichting Carecodex en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. 

Babyconnect Amsterdam – Amstelland - Almere wordt via een duaal projectleiderschap vanuit Elaa en Sigra uitgevoerd. Elaa is penvoerder en coördinerend projectleider. VIPP Babyconnect is een landelijk versnellingsprogramma.  

Voor een veilige geboortezorg hebben ruim 80 zorgorganisaties uit Amsterdam, Amstelland en Almere de krachten gebundeld om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Dat gaan ze doen onder de naam ‘Babyconnect Amsterdam – Amstelland – Almere’. 

 

Veilige geboortezorg

Digitale gegevensuitwisseling geeft een grote impuls aan kwaliteitsverbetering van de geboortezorg. Altijd up-to-date gegevens over de zwangere, de zwangerschap en het kraambed is essentieel voor veilige geboortezorg. Niet alleen maakt het de samenwerking tussen professionals veiliger en effectiever, ook maakt digitale gegevensuitwisseling het mogelijk dat de zwangere zelf altijd beschikt over de informatie in haar eigen zwangerschapsdossier.

 

Babyconnect Amsterdam - Amstelland - Almere

Babyconnect Amsterdam - Amstelland - Almere bestaat uit een samenwerking van zeven zogeheten verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV's). Daarnaast zijn ook koepelorganisaties EVAA (eerstelijns verloskundigen) en KSVA (kraamzorg) aangesloten. Het gaat hierbij om ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigenpraktijken en kraamorganisaties. Ook drie jeugdgezondheidszorgorganisaties maken deel uit van het partnerschap.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven over Babyconnect
Amsterdam - Amstelland - Almere?
Abonneer je dan op onze nieuwsbrief!

Bekijk hieronder wat Babyconnect doet:

Nieuws

Op weg naar een integrale digitale zwangerschapskaart

Op weg naar een integrale digitale zwangerschapskaart

In een PGO al de informatie over jouw zwangerschap kunnen bundelen en teruglezen; MedMij, Nictiz en VIPP Babyconnect werken er sinds het voorjaar van 2021 samen aan om dit stapsgewijs mogelijk te...
Lees meer
Geboortezorggegevens opgehaald naar PGO

Geboortezorggegevens opgehaald naar PGO

Er is een belangrijke stap gezet in de realisatie van de digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en cliënten in de geboortezorg. Via een proof of concept is het bewijs geleverd dat er...
Lees meer
Voorbeeldimplementaties: met kleine stapjes verder komen

Voorbeeldimplementaties: met kleine stapjes verder komen

In een voorbeeldimplementatie in Noord-Holland werd duidelijk hoe digitale gegevensuitwisseling eruit kan zien tussen zorgverleners onderling en tussen cliënten en zorgverleners.
Lees meer
Goed ingevuld dossier zorgt voor betere gegevensuitwisseling

Goed ingevuld dossier zorgt voor betere gegevensuitwisseling

Een goed zorgdossier is belangrijk voor de kwaliteit van de geboortezorg. Als de dossiers goed zijn ingevuld, dan kunnen gegevens beter worden gedeeld tussen zorgverleners én met de cliënt.
Lees meer
Nieuw! Interactieve routekaart digitale gegevensuitwisseling

Nieuw! Interactieve routekaart digitale gegevensuitwisseling

Deze interactieve infographic laat de route zien naar veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Welke mijlpalen zijn al gepasseerd, welke stappen moeten er nog genomen worden en hoe...
Lees meer
Praktijkvoorbeelden leveren mooie discussies op met eindgebruikers

Praktijkvoorbeelden leveren mooie discussies op met eindgebruikers

Deelnemers uit alle vier de landelijke eindgebruikersgroepen VIPP Babyconnect waren aanwezig bij de eindgebruikersbijeenkomst op dinsdag 30 november.
Lees meer
Meer artikelen

Projectteam

corien_van_der_haar.jpg

Corien van der Haar

Coördinerend projectleider
c.vanderhaar@elaa.nl
06 - 225 54 241

Ik werk al jaren in de eerstelijnsgezondheidszorg, met name de geboortezorg. Samenwerking en verandering zijn daarbij belangrijke thema’s. Door mijn verloskundige achtergrond sta ik graag aan de wieg van nieuwe ontwikkelingen, ditmaal is dat Babyconnect. Een mooi project waar door samen op te trekken gegevensuitwisseling tussen zorgverleners verbeterd wordt ten behoeve van de zwangere.

Corien
Milo Kreuk

Milo Kreuk

Projectleider ICT
mkreuk@ilionx.com
06 - 127 24 819

Als projectleider ICT begeleid ik vanuit Sigra de technische zaken die nodig zijn om de basis te leggen voor een succesvol Babyconnect. Ik heb ervaring met meerdere trajecten van digitale gegevensuitwisseling. Techniek zie ik als belangrijke en noodzakelijke basis, maar om écht meerwaarde te bieden aan zorgverleners en de zwangere, is meer nodig. Ook daar zet ik mij graag voor in.

Mark
walter_de_haan.jpg

Walter de Haan

Informatiemanager bij Sigra
wdhaan@sigraa.nl 
020 512 88 88

Mijn bijdrage aan het project is ict kennis op het gebied van gegevensuitwisseling. Wat willen de zorgverleners bereiken met de samenwerking? Welke gegevens zijn daarbij nodig? En hoe ziet dat eruit in het systeem van de gebruiker? Met andere woorden: ik vertaal de behoefte aan informatie naar een oplossing.

Walter
jolanda_smit.jpg

Jolanda Smit

Projectmedewerker vanuit Elaa
j.smit@elaa.nl 
06 - 483 95 577

Ik werk al 10 jaar met veel plezier bij Elaa. Vanaf het begin ben ik projectmedewerker van Babyconnect Amsterdam-Amstelland-Almere. Ik zorg dat alle stuurgroep-vergaderingen gepland en genotuleerd worden, documenten op tijd worden aangeleverd en er netjes uitzien, en al het andere administratieve werk. Ik kijk uit naar de implementatie.

Jolanda

Externe links

Rol Elaa

Babyconnect Amsterdam – Amstelland - Almere wordt via een duaal projectleiderschap vanuit Elaa en Sigra uitgevoerd. Elaa is penvoerder en coördinerend projectleider. VIPP Babyconnect is een landelijk versnellingsprogramma.Elaa logo