Gebiedsontwikkeling Amsterdam

Let op, onderstaande vragen betreffen:
- het 2e kwartaal van 2018
- alle huisartsen incl. hidha's en vaste waarnemers