Kalender

Health Innovation School

Datum

26 mei 2021 00:00 - 00:00

Contactpersoon

Esther Gervers, programmaleider

Telefoonnummer

06 474 02 879

Organisator

HIS Amsterdam

HIS Amsterdam: (effectiever) leren innoveren met 50 nieuwe partners-in-crime!

Uitdagingen in de stad

Gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, zorg- en welzijnsaanbieders verenigd in SIGRA, Elaa en zorgverzekeraar Zilveren Kruis stellen vast: Amsterdam is in beweging en de zorgvraag van Amsterdammers verandert. De stad groeit. Het aantal ouderen neemt toe. Ook de verschillen in gezondheid tussen mensen en wijken in de stad nemen toe. Bovendien stijgen de kosten en de arbeidsmarkt staat onder druk. Dat stelt ons voor grote uitdagingen.

Amsterdam Vitaal & Gezond

Om te zorgen dat ook in de toekomst iedereen vitaal en gezond kan leven én gebruik kan maken van goede en betaalbare ondersteuning en zorg, zijn krachten gebundeld in het samenwerkingsverband Amsterdam Vitaal & Gezond. Met de HIS sluiten wij aan bij de doelstelling van Amsterdam Vitaal & Gezond: gelijke kansen op goede gezonheid en 10 gezonde levensjaren erbij voor alle Amsterdammers.

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren zijn professionals nodig die: 

  • in staat zijn om organisatie- en of domeinoverstijgend samen te werken
  • creatieve en mensgedreven methoden kunnen inzetten om tot nieuwe, waardevolle oplossingen te komen
  • en innovatiekennis en een breed netwerk in de regio hebben om goede oplossingen daadwerkelijk te implementeren.

Dat is precies wat de HIS aan het einde van het traject oplevert!

 

Programma

Kennis, netwerk en actie!

De drie pijlers van de Health Innovation School zijn het uitwisselen en opdoen van kennis en vaardigheden tijdens de trainingsdagen, het stimuleren van een innovatieve manier van denken en doen tijdens actieprojecten en het uitbreiden van jouw (innovatie) netwerk in de regio.

De HIS duurt 6 maanden: van eind mei t/m eind november 2021. De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 168 uur. Een deel van deze tijd bestaat uit trainingsdagen en werksessies, deze zijn op vaste momenten en verplicht. De rest van de tijd besteed je aan zelfstudie, de Summer Night Colleges en het actieproject. Dit plan je zelf en in overleg met jouw projectgroep. 

Lees meer

Trainingsdagen 2021

Trainingsdag 1 & 2: 26 mei en 27 mei
Trainingsdag 3 & 4: 6 juli en 7 juli
Trainingsdag 5: 17 september
Trainingsdag 6: 4 november
Afsluitend evenement: 26 november

De trainingsdagen duren de hele dag en hebben soms ook een avondprogramma. Blok deze data alvast in je agenda, want aanwezigheid is verplicht. De tijden worden later bekend gemaakt.

Werksessies & colleges

We organiseren ook 4 à 6 werksessies van een dagdeel voor de projectgroepen in juni, augustus, oktober en november. Aanwezigheid bij de werksessies is verplicht. De data volgen later, zodat we kunnen proberen deze zoveel mogelijk fysiek te organiseren. 

In de vakantiemaanden juli en augustus kun je (al dan niet vanuit de hangmat / zwembad) verdiepende sessies bijwonen tijdens de online Summer Night Colleges.

 

Voor wie?

Diversiteit & the whole system in a room

De Health Innovation School (HIS)  is voor alle mensen die werkzaam zijn binnen het sector van gezondheid, welzijn en zorg en die een verschil willen maken in de actuele uitdagingen uit de stad. De deelnemers aan de HIS zijn vooruitstrevende doeners, lopen geregeld tegen grenzen aan binnen hun eigen domein en willen samen met anderen graag meer impact maken.

Wij geloven in de kracht van diversiteit en ‘the whole system in the room’. De groep deelnemers is dus ook een afspiegling van 'het systeem'. Van GGZ tot Gemeente, van Jeugd tot Ziekenhuiszorg, van Eerste lijnszorg tot Welzijn en van VVT tot Verzekeraar.  Je bent bijvoorbeeld: (wijk)verpleegkundige, beleidsmaker, patiënt, jeugdwerker, fysiotherapeut, mantelzorger, ondernemer, (huis)arts, bestuurder, diëtist, onderzoeker, zorginkoper, cliëntbegeleider, buurtwerker, toezichthouder... En zo kunnen we nog wel even doorgaan!

Binding met regio Amsterdam

Voor Health Innovation School Amsterdam richten wij ons op deelnemers die binding hebben met de regio Amsterdam. Zo blijft de HIS Amsterdam exclusief voor (toekomstige) innovatieleiders uit Amsterdam en bouwen we aan een sterk regionaal netwerk. 

 

Informatie & aanmelden

Meer informatie, uitgebreid programma, aanmelden, faq, etc. lees je op: amsterdam.healthinnovation.school