Kalender

Leergang persoonsgerichte zorg

Aanmelden


Datum

6 september 2019 09:30 - 17:00

Locatie

Elaa - Hoogte Kadijk 143C, 1018 BH Amsterdam, Nederland


Plan je route

Voor wie
(eerstelijns)psychologen, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen
Accreditatie

In aanvraag voor:
Huisartsen (ABC 1) voor 18 punten
Praktijk POH (NVVPO) voor 12 punten
Verpleging en verpleegkundige (VNVN) voor 18 punten
Paramedici (ADAP) voor 18 punten
Apothekers (SANA) voor 16 punten
Doktersassistenten (KABIZ) voor 16 punten
Fysiotherapeuten (CKR/KRF) accreditatie aangevraagd / (SKF) voor 21 punten
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voor 22,5 punten

Contactpersoon

Marijn Aalders

Telefoonnummer

06 – 1641 6487

E-mail

marijnaalders@bettery.nl

Organisator

Elaa en KNGF

De druk op de gezondheidszorg vraagt om nieuwe oplossingen. Oplossingen waarbij eerder duidelijk wordt wat de behoefte is die aansluit bij de doelen van de patiënt. Zo ontstaat er steeds meer vraag naar professionals die mensen goed kunnen begeleiden op waarden en zingeving van de hulpvrager, opdat zij activeren en groeien in hun gezondheid en functioneren. 

In Amsterdam zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontstaan om zorgverleners te scholen in de toepassing van positieve gezondheid, persoonsgerichte zorg en GG-training. Elaa en het KNGF vinden dat paramedici daarin een belangrijke rol hebben en zien dat paramedici zich meer bij deze ontwikkelingen kunnen aansluiten.  

Waarom dit initiatief? 

  • Huidige ontwikkelingen in de zorg zijn: meer medische mogelijkheden, toenemende zorgvraag, stijgende zorgkosten en dreigend tekort aan personeel. De tijd is rijp voor verandering!
  • Wij willen dat onze patiënten zo lang mogelijk gezond blijven, zo lang mogelijk thuis wonen, zo lang mogelijk blijven werken en zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.
  • Patiënten moeten zelf de regie voeren over de (eigen) zorg, daarbij gestimuleerd en gefaciliteerd door de zorgprofessionals.
  • De rol van de zorgverlener verandert, hij/zij is niet meer de alwetende professional maar treedt meer coachend op. Zorg waarbij de persoon met zijn mogelijkheden centraal staat en niet de ziekte.

Wat willen we bereiken? 

  • In 2018 is een enthousiaste groep paramedici geschoold in gezondheid en gedrag (positieve gezondheid), zij passen dit toe in de praktijk. In 2019 willen we méér paramedici hiertoe in de gelegenheid stellen.
  • Er bestaan initiatieven vanuit de paramedici met het doel versterking gezondheid en gedrag van de bewoner (anders dan reeds gedaan). Bij deze initiatieven zijn samenwerkingspartners betrokken (bv huisarts/poh, stadsdeel, welzijnsaanbod, ROHA, REACH).

De GG/ZZ Leergang vindt plaats op de volgende data:

  1. Vrijdag 6 september 2019 van 9.30 tot 17.00 uur
  2. Vrijdag 27 september 2019 van 9.30 tot 17.00 uur
  3. Donderdag 16 januari van 9.00 tot 13.00 uur

Er zijn 18 plaatsen beschikbaar, dus schrijf snel in als je wilt deelnemen! 

Klik hier voor de uitnodiging

Klik hier om aan te melden

Klik hier voor meer informatie over de leergang