Kalender

PrEP in Amsterdam: Wat kan de huisarts? Wat doet de GGD?

Aanmelden


Datum

19 september 2019 17:30 - 20:00

Locatie

GGD Amsterdam - Queridozaal - Nieuwe Achtergracht 100, Amsterdam, Nederland


Plan je route

Voor wie
doktersassistenten, huisartsen, praktijkondersteuners
Aantal deelnemers

80
68 plekken vrij

Accreditatie

Huisartsen: 2 punten

Kosten
 • huisarts
 • geïnteresseerde POH of assistent
Contactpersoon

Mischa van der Graaff

Telefoonnummer

088 - 343 3023

E-mail

m.vandergraaff@elaa.nl

Organisator

Elaa, LHV, SeksHAG en GGD Amsterdam

De verstrekking van de hiv-preventiepil - oftewel hiv Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) - verloopt in de praktijk traag, ondanks het positieve advies van de Gezondheidsraad in maart 2018 en het besluit van de minister tot uitvoering van dit advies. In Amsterdam begeleiden zowel huisartsen als GGD-artsen de verstrekking aan doelgroepen. Voor huisartsen is nu in een nieuw PILOT project per 2019 een vergoeding geregeld voor de extra tijdsinvestering die begeleiding bij PrEP vraagt. Om voor deze financiële tegemoetkoming  in aanmerking te komen is wel deelname aan deze (of voorafgaande) PrEP nascholing  verplicht. 

Met deze bijeenkomst wil de HKA samen met de GGD Amsterdam, Elaa en de NHG Expertgroep Seksuele Gezondheid, de Amsterdamse huisartsen op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken. Deze bijeenkomst is bedoeld voor Amsterdamse huisartsen, maar geïnteresseerde doktersassistenten en POH’s die bijvoorbeeld spreekuren seksuele gezondheid verzorgen zijn ook welkom. 

Pilot PrEP Amsterdamse huisartsen en vergoedingsregeling
De Huisartsenkring Amsterdam/Almere en de NHG Expertgroep Seksuele gezondheid(SeksHAG) hebben PrEP aangemerkt als aanvullend aanbod. Om dit goed te kunnen leveren, dient de huisarts  zich te scholen in voorschrijven en begeleiding. Maar daartegenover staat nu ook een vergoeding. Consulten kosten meer tijd dan reguliere consulten. Huisartsen die PrEP al voorschrijven beamen dit, goede PrEP zorg is zinvol maar ook tijdrovend. 

Deelname aan deze pilot  en het verkrijgen van de vergoeding (€ 80,- per patiënt per kwartaal) kan alleen onder de volgende voorwaarden:

 • Volgen van de verplichte aangeboden scholing van ELAA over PrEP op 19 september, 4 juli 2019 of de nascholing in april 2018 hebben gedaan. 
 • Meehelpen aan monitoring, d.m.v. jaarlijks aanleveren basisgegevens over de PrEP verstrekking.
 • Het volgen van het protocol:
  o Bij aanvang van behandeling keer een lang consult: eerste consult uitleg, tweede consult navraag welke informatie nog niet duidelijk is, dan start.
  o Ieder kwartaal een controle afspraak. Voorafgaand bloed en urineonderzoek en het verwerken van de gegevens in het monitoringssysteem.
  o Inleveren van monitor data 1 jaar na start aan Elaa (geanonimiseerd).

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.  Aanmelden is verplicht i.v.m. de organisatie en een beperkt aantal beschikbare plaatsen.

Met vriendelijke groet,
namens de HKA, Elaa, GGD en SeksHAG,

Drs. Stella Zonneveld, voorzitter Huisartsenkring Amsterdam/Almere
Prof dr. Jan van Bergen, huisarts,  NHG Expertgroep seksuele gezondheid, programmaleider Soa Aids Nederland, bijzonder hoogleraar AMC Huisartsgeneeskunde
Drs. Elske Hoornenborg, internist-infectioloog en projectleider AMPrEP project GGD
Drs. Rob Hermanussen, huisarts, NHG expertgroep seksuele gezondheid
Drs. Adrie Heijnen, huisarts, NHG expertgroep seksuele gezondheid

 

Klik hier voor de volledige uitnodiging met programma

 

Sprekers

Stella Zonneveld
voorzitter Huisartsenkring Amsterdam/Almere

Jan van Bergen
huisarts, Soa Aids Nederland, Amsterdam UMC

Elske Hoornenborg
internist-infectioloog en projectleider AMPrEP project GGD

Rob Hermanussen
Lid NHG expertgroep seksuele gezondheid

Aanmelden - PrEP in Amsterdam: Wat kan de huisarts? Wat doet de GGD?


Gegevens deelnemer(s)