Kalender

Webinar Wet zorg en dwang (Wzd) in de thuissituatie

Aanmelden


Datum

21 april 2021 17:15 - 18:15

Accreditatie

geen

Contactpersoon

Mischa van der Graaff

Telefoonnummer

06 - 4839 5573

E-mail

m.vandergraaff@elaa.nl

Organisator

Vilans, ROHA, Elaa

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang (Wzd) en vervangt daarmee de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Deze nieuwe wet geldt niet alleen intramuraal maar óók in de thuissituatie.

Daardoor beoogt deze nieuwe wet beter aan te sluiten bij deze tijd, waarin mensen met dementie langer thuis blijven wonen en onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname soms nodig is. 

Irme de Bonth, expert Wzd van Vilans, geeft in dit webinar kort uitleg over de essentie van de wet, waarin het met name gaat over goede zorg voor kwetsbare ouderen met een psychogeriatrische aandoening. En gaan we in op het belang van goede samenwerking in de wijk rondom deze kwetsbare doelgroep. Wat heb je al met elkaar georganiseerd wanneer een situatie (plotseling) complex wordt? Een huisarts, casemanager dementie en specialist ouderengeneeskunde lichtten dit toe aan de hand van een casus. 

Een Amsterdamse huisarts, specialist ouderengeneeskunde, casemanager dementie én Amsterdamse rechter delen allemaal één ervaring die het belang laten zien van goede samenwerking en het volgen van deze nieuwe wet.   

We sluiten af met een ‘digitale overhandiging’ van de handreiking Wet zorg en dwang voor Amsterdamse huisartsen, die ná dit webinar ook is te downloaden op de website van de Amsterdamse Huisartsen alliantie.

 

Doelgroepen

Amsterdamse huisartsen en POH-Ouderen, maar ook casemanagers dementie, wijkverpleegkundigen en andere geïnteresseerden. 

 

Inhoudelijke vragen

Heb je inhoudelijke vragen over dit webinar stuur dan een mail naar onze adviseur Sabina Mak. 

 

Dit webinar wordt namens de Amsterdamse Huisartsen alliantie vanuit het programma Beter Oud in Amsterdam georganiseerd door Vilans, ROHA en Elaa.  

logo aha logo vilans logo roha logo elaa