Kalender

Training - 1e-lijns psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers

Aanmelden


Datum

24 mei 2019 00:00 - 00:00

Locatie

Arq Academy - Nienoord 10, Diemen, Nederland


Plan je route

Voor wie
huisartsen, praktijkondersteuners
Accreditatie

Accreditatie voor de e-learning en de workshop is aangevraagd bij:
Huisartsen (ABC1,ABAN 7 punten)
Professionals werkzaam in de internationale Gezondheidszorg (NVTG, 7 punten)
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ, 7 punten)

Telefoonnummer

020 - 660 1970

E-mail

info@academy.arq.org

Organisator

Arq Academy en Health[e]Foundation

Een aanzienlijk deel van de vluchtelingen en nieuwkomers in Nederland heeft posttraumatische klachten na trauma’s die zijn doorgemaakt voor of tijdens de vlucht of na aankomst in Nederland. Naast de typische intrusieve symptomen zijn er vaak algemene stemmingsklachten, onvoldoende verklaarde somatische problematiek en/of middelengebruik. Deze co-morbide symptomen spelen, naast culturele verschillen, een rol binnen de diagnostiek en behandeling in de 1e lijn. Na een algemene herhaling van PTSS in het algemeen zal er speciale aandacht zijn voor de herkenning en doorverwijzing van vluchtelingen en burgers met een migratie achtergrond met PTSS. Er is ruimte voor interactie en vragen vanuit de deelnemers.

Arq Academy en Health[e]Foundation slaan de handen ineen en bieden de training ‘1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen en nieuwkomers’ aan. Deze bestaat uit vier e-learning modules en een workshop om 1e-lijns medewerkers te ondersteunen en achtergrondinformatie en instrumenten te bieden voor het herkennen en interpreteren van posttraumatische klachten bij (voormalige) vluchtelingen en andere niet-westerse patiënten in de eerstelijnspraktijk.  

Doelgroep
Huisartsen en POH GGZ en andere geïnteresseerde zorgprofessionals

E-learning
De e-learning bevat 4 modules: 

 1. Zorgverlener – patiënt interactie - culturele sensitiviteit
 2. Geestelijke gezondheid
 3. Veerkracht en gezondheid van vluchtelingenkinderen
 4. Casuïstiek

Een module kost gemiddeld 1,5 uur studietijd. De modules omvatten de theoretische kennis waarmee u tijdens de workshop aan de slag gaat. U krijgt 4 weken de tijd om de e-learning modules voorafgaand aan de workshop af te ronden.

Workshop 
De workshop ‘Posttraumatische klachten bij vluchtelingen’ geeft informatie, stimuleert uitwisseling en biedt de mogelijkheid om onder leiding van professionals te oefenen. Programma:

 • Inloop, koffie, soep, broodje
 • Inleiding PTSS - achtergrond van vluchtelingen en niet-westerse patiënten
 • Screener: introductie en oefenen
 • Cultural Formulation Interview: toelichting en oefenen
 • Pauze
 • Interventies voor verwijzing of ter overbrugging, crisissignaleringsplan, Farmacotherapie
 • Afsluiting

Doelstellingen 
Na de training:

 • kunnen de deelnemers signalen van psychotrauma (waaronder PTSS) bij (ex-) vluchtelingen herkennen en interpreteren;
 • hebben de deelnemers kennis over culturele factoren op posttraumatische klachten;
 • weten de deelnemers welke verwijsmogelijkheden er zijn en kunnen enkele eerstelijnsinterventies toepassen