Kennis & Inspiratie

DTO hiv en soa testen

Van 2015 tot en met 2020 hebben Amsterdam UMC/H-TEAM in samenwerking met Elaa en LHV het DTO hiv en soa testen in de eerste lijn georganiseerd voor Amsterdamse huisartsen.

Tijdens dit DTO wordt spiegelinformatie over het eigen hiv- en soa testgedrag besproken en gediscussieerd over optimalisatie van het soa consult. Onder leiding van een expert van de SeksHAG komen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hiv en soa aan bod. Zo passeerden anorectale diagnostiek, PrEP en diagnostiek en behandeling van ‘nieuwe soa’ als Mycoplasma genitalium de revue. 226 huisartsen hebben met veel enthousiasme deelgenomen aan één of meerdere sessies.

Het effect van dit programma wordt in 2021 geëvalueerd met behulp van de opgehaalde labdata en afgenomen vragenlijsten en interviews. De conclusies worden zodra beschikbaar op deze pagina gedeeld.

Veel huisartsen hebben in de evaluatie aangegeven behoefte te hebben aan (periodieke) herhaling van nascholing over deze onderwerpen. Hoewel dit DTO programma nu is afgerond, worden er vanuit SeksHAG en Soa Aids Nederland regelmatig online en live nascholingen aangeboden. Ook de GGD biedt periodiek soa-nascholing aan.

 

Meer weten? Bel of mail met