Kalender

Webinar Valpreventie Flevoland

Aanmelden


Datum

8 september 2022 12:00 - 13:30

Contactpersoon

Madelein Boers

E-mail

M.Boers@ggdflevoland.nl

Organisator

GGD Flevoland

GGD Flevoland geeft op 8 september van 12.00-13.30 uur een webinar valpreventie voor (zorg)professionals in Flevoland. Het doel is om de deelnemers te informeren over het thema valpreventie en professionals te inspireren, zodat zij binnen hun eigen vakgebied hiermee aan de slag kunnen gaan.

Inschrijven kan via deze link. Let op: na aanmelding krijg je een persoonlijk link om het webinar te bekijken. Gelieve deze niet te delen, maar eventuele geïnteresseerden te vragen zichzelf in te schrijven.

Programma

Expertisecentrum VeiligheidNL geeft een presentatie over de noodzaak van valpreventie en de wetenschappelijk onderbouwde interventies die beschikbaar zijn.

GGD Flevoland zal de regionale situatie duiden en vertellen over de huidige Flevolandse aanpak valpreventie. Er zullen hierbij inspirerende voorbeelden gegeven worden uit de Flevolandse praktijk voor en door Flevolandse professionals.

Achtergrond

Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat tenminste 35% van de 65-plussers minimaal een keer per jaar valt en dat 71% zich na een val medisch moest laten behandelen. Wereldwijd veroorzaakt het een golf aan spoedeisende hulpbezoeken en ziekenhuisopnames. Ook in Flevoland rijden elke dag twee ambulances naar personen van 65 jaar en ouder vanwege een valincident en er overlijden in onze provincie jaarlijks ruim 70 mensen ten gevolge van een valincident.

Mensen blijven langer thuis wonen en een deel van deze mensen is kwetsbaar. Voor deze groep is de kans op een val groter. Naast fysieke en financiële gevolgen, zijn de mentale en sociale effecten voor mensen ook groot. Vallen is een van de grootste gezondheidsbedreigingen met kans op verlies van zelfstandigheid en mobiliteit. Door de dubbele vergrijzing gaan de valincidenten explosief toenemen. Daarom is het van belang om in te zetten op valpreventie om gezondheidsschade te voorkomen.

Om het valrisico te verminderen zijn er meerdere effectieve interventies bekend. Dit vraagt echter wel een multidisciplinaire aanpak, waarbij alle professionals hun eigen rol pakken, zodat inwoners bij het juiste aanbod (of plek) terecht komen. 


Dit webinar wordt georganiseerd vanuit het project Valpreventie, een project van GGD Flevoland en gesteund door het RIVM. Samen met gemeenten, Zilveren Kruis, Elaa, Proscoop, Medrie, ReHA, Sportservice Flevoland en Sportbedrijf Lelystad, en de lokale werkgroepen met zorg- en welzijnsorganisaties werken we aan een goede signalering en doorverwijzing om valincidenten in Flevoland zoveel mogelijk te voorkomen.