Kennis & Inspiratie

Praktijkspiegel

Huisartspraktijken kunnen bij hun contractering bij Zilveren Kruis de module ‘Praktijkspiegel’ afnemen. Hiermee committeert een huisartsenpraktijk zich aan drie keer per jaar deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten over eigen spiegel. De praktijkspiegel biedt inzicht in het zorggebruik van alle patiënten die in de huisartsenpraktijk zijn ingeschreven.

Wat kan een praktijkspiegelbijeenkomst opleveren?

Door als huisarts samen met andere huisartsen naar de overeenkomsten en verschillen tussen de praktijkspiegels te kijken kun je er achter komen waarin jouw praktijkpopulatie qua zorggebruik overeenkomt of verschilt met de landelijke populatie maar ook met die van een collega in de buurt. Op basis van de uitkomsten van een spiegelbijeenkomst kun je tot realistische doelen voor de eigen praktijk of een groep huisartsen komen. Dit vanuit de ambitie de zorg voor de eigen patiënten kwalitatief te verbeteren. 

Praktijkspiegel opvragen

Huisartsen kunnen de Praktijkspiegel downloaden via de nieuwe Vektis-website. Op dit beveiligd online-portaal kunnen huisartsen zich aanmelden met het e-mailadres van hun huisartsenpraktijk, zoals geregistreerd in het AGB-register.

Om te kunnen downloaden log je in met: 

  • e-mailadres dat gekoppeld is aan de praktijk AGB-code
  • de geboortedatum van de praktijkhouder

Daarom is het van belang:

  • dat je weet welk e-mailadres bij Vektis bekend is omdat je via dit e-mailadres inlogt. Het gaat om het e-mailadres dat gekoppeld is aan de praktijk AGB-code.  
  • dat als jouw e-mailadres gewijzigd is, bijvoorbeeld bij een HIS wisseling, je dit doorgeeft aan Vektis. Als je in het bezit bent van een VECOZO-certificaat, dan kan je een groot deel van de persoonlijke of praktijkgegevens in het AGB-register wijzigen via het VECOZO-portaal. De wijzigingen worden automatisch in het register verwerkt. Aanpassingen zijn binnen een werkdag zichtbaar en worden door Vektis ook doorgestuurd naar de zorgverzekeraars. Houd er rekening mee dat na wijziging het vijf werkdagen duurt voordat je met het gewijzigde e-mailadres de praktijkspiegel kunt downloaden.

Voorwaarden vanuit Zilveren Kruis

Huisartspraktijken die de module ‘Praktijkspiegel’ hebben aangevraagd krijgen een opslag. Zilveren Kruis verwacht daarvoor een tegenprestatie. Ze vragen de huisartspraktijk:

  • ten minste 3 keer per jaar met meerdere huisartsen, in intervisievorm, de spiegelinformatie te bespreken;  
  • met andere zorgaanbieders te overleggen als de data daar aanleiding toe geven; 
  • van de spiegelbijeenkomst een kort schriftelijk verslag te maken wat de afspraken zijn die zijn voortgekomen uit het overleg;
  • een getekende deelnemerslijst bij te houden. 

Startende huisartsen

De informatie van de praktijkspiegel is gebaseerd op gegevens uit goedgekeurde declaraties. Er zit dus enige tijd tussen het moment dat de zorg verleend wordt en dat de cijfers hierover bekend zijn. Dat betekent concreet dat op dit moment huisartsen die na 1 januari 2014 een praktijk hebben overgenomen geen praktijkspiegel kunnen downloaden. Op het moment dat deze datum verschuift, zullen we dit communiceren.

Elaa ondersteunt groepen huisartsen (hagro, FTO, zorggroep) die van deze module gebruik maken. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Klik hier voor meer informatie hierover. Voor informatie en aanmelding neem contact met ons op. 

Focus

Huisartsen verbeteren hun kwaliteit aan de hand van data-analyse.  De praktijkspiegelinterface wordt in samenwerking met Vektis verbeterd op basis van de door Elaa verzamelde feedback van de huisartsen.

Na de praktijkspiegel: wat kan er nog meer?

De praktijkspiegel is een methode om globaal naar voorschrijf- en verwijsgedrag te kijken en dit te vergelijken met hoe collega’s dit doen. Naar aanleiding van de praktijkspiegelbijeenkomst kunnen onderwerpen gekozen worden voor verdere verdieping. Denk hierbij aan FTO’s of DTO’s. Vanuit de praktijkspiegelbijeenkomsten die afgelopen jaar zijn gehouden, hebben huisartsen DTO’s gehouden over bloedarmoede en hiv/aids. Ook zijn gesprekken gevoerd met specialisten in de ziekenhuizen over verwijzingen en terugverwijzingen Je kan Elaa vragen de spiegelbijeenkomsten te begeleiden en de vervolgbijeenkomsten te organiseren.

Meer instructie nodig? Bekijk dit filmpje!

 

Lees ook

 

Meer weten? Bel of mail met