Maak kennis met ons team!

Chiel Peters

Senior adviseur

"Met veel energie draag ik bij aan het ondersteunen van huisartsen in achterstandswijken. De hogere complexiteit in deze wijken vraagt immers meer van de huisarts. Ook maak ik mij hard voor het versterken van het netwerk in de eerstelijnszorg. Door beter samen te werken is het resultaat meer dan de som der delen!"

c.peters@elaa.nl
088 - 34 33 041
06 - 420 64 321
Werkdagen
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Aandachtsgebieden
1) AOF | Achterstands Ondersteunings Fonds
2) Scholingsbureau
3) Netwerk- en ketensamenwerking
4) Sociaal Domein