Maak kennis met ons team!

Marij Duijsters

Senior adviseur

“De palliatieve zorg in de eerste lijn neemt toe. Vanuit een brede blik werk ik aan verbinding binnen de eerste lijn en met aanpalende domeinen. Centraal in mijn werk staat: vroegtijdig signaleren, pragmatische aanpak, aandacht voor de zorgverlener en de burger”.

m.duijsters@elaa.nl
06 - 435 62 349





Werkdagen
dinsdag en vrijdag