Publicaties

Jaarverslag 2018

In 2018 hebben we ons ingezet voor de verbetering van samenwerking en van kwaliteit binnen drie omvangrijke thema’s betreffende kwetsbare groepen, namelijk: geboorte- en jeugdzorg, ggz en ouderenzorg. Met tal van activiteiten en projecten is er veel aangepakt en veel bereikt. Tegelijk hebben deze groepen onze blijvende aandacht met een programmatische aanpak, nu en in de komende jaren.

 

Klachtenregeling ROS-netwerk

Voor klanten van de ROS'en, waaronder Elaa, is er een landelijke klachtencommissie opgericht. Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op Elaa, dan dient men in eerste instantie contact te zoeken met de betreffende medewerker of directie. Pas als blijkt dat in dat contact geen bevredigende oplossing kan worden bereikt, kan de klacht bij de klachtencommissie van het ROS-netwerk worden neergelegd. Het doel van de klachtenregeling is het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening omtrent regionale ondersteuning in het algemeen. De klachtenregeling is laagdrempelig. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. Er is geen beperking in de soort klachten anders dan dat een klacht betrekking dient te hebben op een gedraging (of het nalaten daarvan) van een medewerker. In de klachtenregeling vind je ook antwoord op vragen als ‘Wat gebeurt er met de klachtmelding?’, ‘Hoe vindt behandeling van de klacht plaats?’ en ‘Wat wordt verder met de klacht(en) gedaan?’