Raad van advies

De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. De Raad van Advies richt zich daarbij in ieder geval op de versterking van de eerstelijnszorg in de regio, de transparantie naar de beroepsgroepen, de kwaliteit van de producten, de klantvriendelijkheid en de verantwoording van de zogenaamde ROS-gelden. In beide regio’s is een Raad van Advies.

Almere

Damar Ismangil, voorzitter
Barry Scholten, namens de fysiotherapeuten 
Douwe Halbesma, namens de patiënten 
Ineke Mol, namens de huisartsen 
Irma Nikken, namens de fysiotherapeuten 
Judith Stal, namens de oefentherapeuten 
Maureen Grunberg, namens de logopedisten

Amsterdam

Anneke di Carlo, voorzitter
Chantal Claessen, namens de verloskundigen
Danielle Westra, namens de oefentherapeuten
Dorella Coleo, namens de apothekers
Hermion van den Broek, namens de thuiszorg/wijkverpleegkundigen
Inge Cantetore, namens de diëtisten
Jennifer Koenen, namens de logopedisten
Maartje Kuijpens, namens de fysiotherapeuten
Rob Koppers, namens de ergotherapeuten
Sanne Kock, namens de eerstelijnspsychlogen
Stelle Zonneveld, namens de huisartsen

Onafhankelijke leden
Arnoud Verhoeff, hoofd cluster EDG GGD Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen
Deborah Lauria, directeur Cliëntenbelang Amsterdam
Raoul Engelbert, lector en opleidingsmanager fysiotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam