Scholingsbureau

Wij streven naar een multidisciplinair aanbod van vakinhoudelijke en beroepsgerelateerde scholingen, ondersteunend aan onze projecten. Uit de evaluaties blijkt dat onze scholingen zeer goed worden gewaardeerd. Via Elaa kun je ook accreditatie aanvragen voor huisartsenscholing in de regio Amsterdam

Accreditatie aanvragen huisartsen

Wij zijn bevoegd accreditatie te verlenen aan huisartsbijeenkomsten in Amsterdam waarbij het principe 'voor en door huisartsen' wordt gehanteerd.

Voorwaarden:

  • De bijeenkomst is mede voorbereid door een huisarts .
  • Bij de bijeenkomst is een huisarts aanwezig als voorzitter en/of docent.
  • Aanvragen vanuit de farmaceutische industrie worden niet gehonoreerd.
  • Deelnemers dienen (fysiek) aanwezig te zijn bij de bijeenkomst.

De aanvraag dient te worden ingevuld door een betrokken Amsterdamse huisarts. Aanvragen worden voorgelegd aan de perifeer accreditatiemedewerker (PAM). Hiervoor wordt per aanvraag een bedrag van € 275,- incl. btw in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief het invoeren van één presentielijst door Elaa. Accreditatie is twee jaar geldig. Indien een scholing meerdere malen wordt aangeboden, wordt per extra bijeenkomst € 50,- in rekening gebracht voor het invoeren van de presentielijst.

Indien de bijeenkomst niet voldoet aan bovengenoemde, doe dan een aanvraag bij het CvAH.

Klik hier voor het accreditatie aanvraagformulier (.doc)

GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie)

Geaccrediteerde bijeenkomsten worden verplicht geregistreerd in GAIA. Voordeel is dat huisartsen hun accreditatiepunten direct in GAIA kunnen terugvinden.  Er worden geen lijsten op papier of certificaten meer verstrekt, dus met name bij herregistratie is iedereen aangewezen op GAIA.

Lees hier het Reglement Scholingsbureau

 

Meer weten? Bel of mail met