Zorg voor ouderen gaat vooral over kwaliteit van leven

Een programma voor ouderen kan niet zonder ouderen. Dus bij de ontwikkeling van het programma Beter Oud in Amsterdam zaten ook ouderen in de klankbordgroep, waaronder Agnes Cornelis. Zij is tevreden over de voortgang. “Deze resultaten hadden we vier jaar geleden niet kunnen bedenken.” 

Vooral het gegeven dat alle Amsterdamse huisartsen een POH-Ouderen kunnen inzetten, vindt ze geweldig. “Daarbij zou het ideaal zijn dat als de POH álle 80-plussers –dus niet alleen de kwetsbare ouderen- eens in de één of twee jaar ziet. Als er een goede relatie is opgebouwd, is de POH-Oouderen dé persoon die pro-actief thema’s kan bespreken rondom de laatste levensfase. Een POH moet laagdrempelig benaderbaar zijn, zodat ouderen met vragen in een vroeg stadium contact kunnen opnemen.” 

 

Waardevol

Ze vervolgt: “Dat vereist wel dat alle 80-plussers van de huisartsenpopulatie op de hoogte worden gesteld dat er een POH-Ouderen werkzaam is in de praktijk, en daarbij ook: wat ze van deze zorgverlener kunnen verwachten. Daarbij is het van belang dat de POH-Ouderen begrip heeft voor de psychische ondersteuning die ze kan bieden en oog heeft voor eigen regie en verantwoordelijkheid van de oudere. Want naast de medische problematiek gaat de zorg voor ouderen vooral over kwaliteit van leven. Wat is voor deze persoon waardevol? Vanuit de zorgverleners moet vooral daar de nadruk op liggen. Dat betekent dat niet standaard het protocol volgen, maar met empathie meedenken in de dilemma’s waar een oudere voor komt te staan. Niet direct komen met instant-oplossingen, maar steeds de vraag voor de betreffende oudere voorop stellen: Wat kan zoveel mogelijk worden behouden wat deze persoon waardevol vindt?” 

 

Zingeving

Als lid van de Raad van Ouderen weet Agnes Cornelis waarover ze het heeft. De Raad adviseert het ministerie van VWS en andere actieve partijen in de ouderenzorg. Zo is er recent een advies uitgebracht over zingeving, met twaalf aanbevelingen, waaronder: ‘Doe een beroep op ouderen zelf’. En ook: ‘In de praktijk, maar ook in de opleiding en nascholing van huisartsen, POH's en andere professionals zou meer aandacht moeten zijn voor zingeving.’

“Zingeving is heel essentieel”, benadrukt ze. “In dit coronatijdperk is het ineens een zeer actueel thema. Mensen zijn teruggeworpen op zichzelf, hebben meer tijd voor reflectie. Deze periode laat ook zien dat het van belang is dat er meer wordt geïnvesteerd in sociale netwerken, breder dan alleen de familie en vrienden die soms op grote(re) afstand wonen. Er kan ook een kring daaromheen worden gevormd door ‘de dragende samenleving’ en een ontmoetingspunt in de wijk. Want als mensen in wijken en buurten elkaar leren kennen, wordt er meer omgekeken naar elkaar. Dat vermindert een ander zeer groot probleem bij ouderen, namelijk eenzaamheid. Buurtteams kunnen daarin een rol spelen, maar dat geldt eveneens voor het Programma Beter Oud in Amsterdam.”  

 

Agnes Cornelis

 

 

 

 

Agnes Cornelis

lid Raad van Ouderen

 

[terug]

Deel dit bericht