Inzet op goede verdeling specialist ouderengeneeskunde in Amsterdam

Met het langer thuis wonen van ouderen, is de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn essentieel voor goede zorg. Om dit stevig neer te zetten, is er het Amsterdamse Netwerk Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn opgezet. Dat past naadloos in het programma Beter Oud in Amsterdam. 

“De samenwerking tussen de specialist ouderengeneeskunde met de huisarts en POH-Ouderen gebeurt al en in sommige stadsdelen heel goed”, geeft Sabina Mak aan, adviseur bij Elaa. “Zoals in de Rivierenbuurt, zie interview met Maureen Huisman. Dat gebiedsgericht werken willen we verder uitbreiden. Nu gebeurt het nog dat iemand zijn of haar uren verdeeld over verschillende gebieden, bijvoorbeeld drie uur in Oost, twee uur in Zuid en vier uur in Noord. Dat is niet efficiënt. Bovendien: als een specialist ouderengeneeskunde een vast werkgebied heeft met een aantal huisartsenpraktijken, leer je alle zorgpartijen echt kennen en komt verbinding tot stand voor consultaties, meedoen in MDO’s en huisbezoeken. Zodat de huisarts ook tijdig de specialist ouderengeneeskunde kan inschakelen bij complexe problematiek, ter voorkoming van crisissituaties. Het doel is dus te komen tot een zinvolle spreiding van de inzet van specialisten ouderengeneeskunde, passend bij het aantal kwetsbare ouderen in een wijk of stadsdeel.” 

 

Stevig fundament

Dat lijkt voor de hand liggend, maar de organisatie is een forse klus. “Het is dan ook een speerpunt van het netwerk SO”, vermeldt Sabina. “Het moet van los-zand-samenhang veranderen in een stevig fundament. In het netwerk zijn twintig specialisten ouderengeneeskunde vertegenwoordigd, die (groten)deels al in de eerste lijn werken. Zij hebben gezamenlijke belangen, doelen en thema’s. Waaronder die samenwerking in de eerste lijn, de financiering daarvan en niet te vergeten: de wet zorg en dwang. Deze is al van kracht, maar Amsterdam heeft daarvoor nog een overgangsjaar.” Om het netwerk stevig te kunnen neerzetten, is er een aanvraag gedaan bij ZonMw voor een startimpuls ZOJP (Zorg op de Juiste Plek).

Sabina: “Ik hoop dat het wordt toegekend, met extra middelen zijn er ook wat meer mogelijkheden om het netwerk te verankeren en gezamenlijk stappen te zetten.” 

 

Screening oudere migranten

Een van de eerste concrete projecten die het netwerk wil oppakken is cognitieve screening voor oudere migranten in Amsterdam. Dat betreft een drempelverlagende aanpak waarbij niet-westerse ouderen migranten worden gezien op een geheugenspreekuur in de huisartsenpraktijk. Daarvoor is een gevalideerd screeningsinstrument ontwikkeld. Een aantal specialisten ouderengeneeskunde uit het netwerk heeft zich reeds aangemeld voor een training van zo’n screening, waarbij ook intervisie van Jos van Campen is toegezegd.”  

 

Expertise

Maar, zoals met zoveel, heeft de coronapandemie een spaak in het wiel gestoken. “Je kunt je voorstellen dat het netwerk een tijdje heeft stilgelegen. Er waren heel andere prioriteiten voor de specialisten ouderengeneeskunde. Wat wel onder druk van de coronacrisis tot stand is gekomen, is een zelfde wijze van registreren in het HIS, gekoppeld aan het LSP. Dat was al lang een aandachtspunt, maar was vanwege de noodzaak ineens snel voor elkaar.”

Sabina Mak hoopt dat het netwerk SO binnenkort weer opstart. “De expertise van SO is heel hard nodig in de eerste lijn.”  

 

Sabina Mak

 

Sabina Mak

senior adviseur Elaa
   

Meelopen in de praktijk - Afgelopen december liep Sabina een dagje mee met Karel Brühl (Family Supporters), specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn. Lees hier haar ervaringen.   

[terug]

Deel dit bericht