Op een effectieve wijze de ouderenzorg bij huisartsen ondersteunen

Per 1 februari trad Teatske van der Zijpp in dienst als POH-Ouderen in gezondheidscentrum Gein. “Mijn huisarts informeerde of dit iets voor mij was, gezien mijn ervaring in het maatschappelijk werk en mijn functie als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg.” Ze lacht. “Daar heb ik niet lang over nagedacht. De geplande opleiding daarvoor viel helaas snel stil vanwege de corona. Gelukkig komt de werkgroep van alle POH-Ouderen van GAZO en MedZZo nog wel digitaal bij elkaar. Die bijeenkomsten zijn inspirerend, het is fijn om elkaar te spreken.” 

De corona-uitbraak was ook de reden dat Teatske vanuit huis ging werken. “Omdat ik de eerste zeven weken in het gezondheidscentrum was kennen veel zorgverleners mij en omgekeerd. Dat maakt de drempel lager om met de huisartsen te overleggen. Tenslotte is het de bedoeling dat ik hen op effectieve wijze werk uit handen neem om zo de ouderenzorg in gezondheidscentrum Gein te ondersteunen en zo mogelijk op een hoger plan te tillen.” 

 

Kijkje achter de voordeur

De meeste van de zeven huisartsen hebben een bellijst opgesteld van 75-plussers. “Daarbij gaat om een telefonische inventarisatie hoe het met deze mensen gaat in coronatijd. Ik probeer in een gesprek te achterhalen hoe zelfredzaam ze zijn en wat er eventueel nodig is. Daarbij komt mijn ervaring als wijkverpleegkundige goed van pas. Ik ben gewend om achter de voordeur te kijken. Dat kan via de telefoon niet letterlijk, maar ik heb er wel feeling voor.” Wat echt anders is? “Als wijkverpleegkundige ben je gewend snel te handelen. Nu moet ik als het ware eerst ‘op mijn handen zitten’ en kijken wat de persoon zelf kan.” Glimlachend: “En daarbij niet het gevoel hebben dat ik teveel afwacht, als ik het niet direct ga regelen.” 

 

Verwijzingen

Naast de bellijsten zijn er verwijzingen van de huisartsen. Teatske: “Die pak ik zo snel mogelijk op. Daarbij gaat het om een vraag van de huisarts: bijvoorbeeld vanwege een niet-pluis gevoel, thuiskomst uit zieken- of verpleeghuis of een instabiele situatie. Vaak betreft het een langer traject, waarbij ik het vervolg in de gaten hou. Zo fungeer je als POH-Ouderen als spin in het web.”  

 

Veelzijdig en complex

Teatske: “Wat een goed idee om POH-O in te zetten in de huisartsenpraktijk, dat is zo zinvol! Tegelijk is het zoeken: de functie is veelzijdig en complex. Je moet een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben, goed kunnen samenwerken, goed kunnen communiceren en goed kunnen reflecteren, want je bent je eigen instrument. Daarbij is het een nieuwe functie in gezondheidscentrum Gein. Daarom ga ik graag met de huisartsen in gesprek voor een evaluatie: hoe gaat het, wat verloopt prettig en wat kan beter?”  

 

Teatske van der Zijpp 

 

 

 

Teatske van der Zijpp

praktijkondersteuner ouderen

[terug]