SPECIALS

GGZ

De coronapandemie leidt tot een toename van psychische klachten. Variërend van licht tot zwaar: van piekeren tot paniekaanvallen. De ambitie van Elaa is dat GGZ-cliënten in Amsterdam en Almere goede, toegankelijke zorg thuis en in hun nabije omgeving ontvangen, waar mogelijk verleend door eerstelijnsprofessionals en indien nodig door professionals uit de specialistische GGZ. Daartoe werkt Elaa samen met de Amsterdamse Huisartsen alliantie, GGZ –instellingen en met het GGZ-netwerk in Almere. En natuurlijk met andere betrokken professionals. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Platform POH-GGZ Amsterdam Almere

Platform POH-GGZ Amsterdam Almere

De coronapandemie leidt tot een toename van psychische klachten. Variërend van licht tot zwaar: van piekeren tot paniekaanvallen. Dat betekent uiteraard ook een toename van GGZ-problematiek in de...
Ernstige psychiatrische patiënten (EPA)

Ernstige psychiatrische patiënten (EPA)

Als gevolg van de ambulantisering is er sprake van zwaardere GGZ-problematiek in buurten. Het gaat om mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), die woonachtig zijn in de wijk.
Pilot Gestructureerde zorg POH-GGZ voor ernstige chronische psychiatrie

Pilot Gestructureerde zorg POH-GGZ voor ernstige chronische psychiatrie

Uit de pilot Gestructureerde zorg POH-GGZ voor ernstige chronische psychiatrie blijkt dat het van belang is dat er duidelijke afspraken komen over de dossiervoering, verantwoordelijkheden bij de...
Wachtlijsten

Wachtlijsten

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg. Er zijn verschillende initiatieven om deze wachtlijsten terug te dringen.
Thrive Amsterdam Mentaal Gezond

Thrive Amsterdam Mentaal Gezond

Thrive Amsterdam is vorig jaar gestart als sociale beweging door en voor alle Amsterdammers. Doel is het bevorderen van de mentale gezondheid en de veerkracht.
De Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) houdt de gemoederen bezig. Er moet nog zeer veel worden uitgewerkt hoe in de praktijk moet worden samengewerkt rondom een patiënt.