SPECIALS

Palliatieve zorg: omdat het goed moet

In deze special staat palliatieve zorg centraal. Het gaat in op de nieuwe regeling van de inzet van geestelijke verzorging in de thuissituatie.

Met een korte samenvatting van de regeling, een gesprek met een geestelijk verzorger, de netwerkcoördinatoren van het Netwerk Palliatieve Zorg van Amsterdam en Almere komen aan het woord en je leest hoe je een geestelijk verzorger kunt inschakelen. Daarnaast lees je over de inzet van vrijwilligers van Markant bij mensen in de palliatieve fase en tref je een verslag aan van de regionale inspiratiebijeenkomst van PaTz-groepen.

 Inzet geestelijke verzorging in de thuissituatie mogelijk

Inzet geestelijke verzorging in de thuissituatie mogelijk

Sinds 1 januari 2019 is een subsidieregeling van kracht om geestelijk verzorgers in te zetten bij patiënten in de thuissituatie.
Geestelijk verzorger biedt ruimte voor zingevingsvragen

Geestelijk verzorger biedt ruimte voor zingevingsvragen

“Als je weet dat je niet meer beter wordt, zet dat alles in het leven in een ander perspectief. Veel mensen worstelen dan met verwerking, angsten, fundamentele vragen en acceptatie rondom het...
Verwijzen naar een geestelijk verzorger

Verwijzen naar een geestelijk verzorger

Wil je patiënten ook verwijzen of overleggen met een geestelijk verzorger? Neem dan contact op met:
Geestelijk verzorging maakt onderdeel uit van zorg op de juiste plek

Geestelijk verzorging maakt onderdeel uit van zorg op de juiste plek

“Er is in de gezondheidszorg veel aandacht voor lichamelijke en psychische zorg, en pas veel later komt de kant van levensvragen naar voren, terwijl dat juist bij palliatieve zorg zo van belang is....
Ervaren vrijwilligers ondersteunen mensen in hun laatste levensfase

Ervaren vrijwilligers ondersteunen mensen in hun laatste levensfase

Veel patiënten en/of hun naasten kunnen in de laatste levensfase extra ondersteuning gebruiken. Om deze mensen thuis te ondersteunen, beschikt Markant over goed getrainde vrijwilligers. Zij geven...
PaTz op de plaats: terugblik op een succesvolle inspiratiebijeenkomst

PaTz op de plaats: terugblik op een succesvolle inspiratiebijeenkomst

Zo’n tien jaar geleden startten de eerste Palliatieve Thuiszorg-groepen (PaTz). Groepen waarin huisartsen en wijkverpleegkundigen uit hetzelfde werkgebied bij elkaar komen om palliatieve patiënten...
De rol van Elaa bij palliatieve zorg

De rol van Elaa bij palliatieve zorg

Het grootste deel van de Nederlandse bevolking wil bij voorkeur thuis sterven. Op dit moment overlijdt ongeveer 53% van alle patiënten met kanker of een chronische aandoening thuis of in het...

Contactpersoon

Marij Duijsters 
senior adviseur
06-435 623 49
m.duijsters@elaa.nl