Inzet geestelijke verzorging in de thuissituatie mogelijk

Sinds 1 januari 2019 is een subsidieregeling van kracht om geestelijk verzorgers in te zetten bij patiënten in de thuissituatie.

 

De regeling in het kort

De subsidieregeling richt zich op drie groepen:

  1. mensen van 50 jaar en ouder
  2. palliatieve patiënten (inclusief naasten)
  3. kinderen in de palliatieve fase en hun naasten

Toekenning van de middelen loopt via de netwerken palliatieve zorg. Deze kunnen onder andere worden besteed aan consulten van geestelijk verzorgers aan thuiswonende ouderen en patiënten, het bijwonen van multidisciplinair overleg (MDO) en aan uren als docent voor bijscholing van professionals en vrijwilligers.

Agora heeft een factsheet opgesteld met een uitgebreide toelichting op de subsidieregeling, met onder meer de voorwaarden en richtbedragen voor de tarieven.

 

Maak er gebruik van!

Huisartsen, wijkverpleegkundigen, wijkteams, PaTz-groepen, specialisten ouderenzorg... veel professionals komen mensen tegen met levensvragen waar ruimte voor moet zijn.

Aandacht voor de spirituele kant van iemand is net zo belangrijk als oog voor de sociale, psychische of lichamelijke kant. Omdat het een niet los staat van het ander: de mens is één geheel. Die mogelijkheid is er nu, maak er gebruik van.

 

 

Deel dit bericht