SPECIALS

special-metaal-vitaal.jpg

Special Mentaal Vitaal

Het is onze ambitie dat GGZ-patiënten op tijd de benodigde zorg op maat krijgen. Dat er meer wordt ingezet op het voorkomen van psychische klachten én het voorkomen van verergering van klachten door het versterken van de mentale weerbaarheid in de populatie. Hiervoor werken wij samen met alle professionals betrokken bij de GGZ, zoals psychologen, huisartsen en POH-GGZ. Daarnaast werken we samen met de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa), de gemeente en het sociaal domein. 

De coronapandemie heeft geleid tot een stijging van psychische klachten, met name bij jongeren. Een behandeling in de GGZ is niet altijd de oplossing. Elaa zet met het thema Mentaal Vitaal in op meer aandacht voor het verbeteren van mentale gezondheid. Door bij psychische klachten met een bredere blik te kijken wat voor die persoon behulpzaam kan zijn, willen we ervoor zorgen dat GGZ zorg beschikbaar blijft voor patienten die dat nodig hebben. In het wachtlijsten overleg zetten we in op het verbeteren van de samenwerking tussen GGZ-instellingen onderling en met de huisartsen.

Praktijkondersteuner GGZ

De POH-GGZ is een zeer zelfstandige functie binnen de huisartspraktijk. De POH-GGZ biedt ondersteuning aan mensen met psychische klachten. De werkwijze kan per praktijk verschillen. Er is ook verschil in achtergrond: maatschappelijk werkers, psychologen, sociaal verpleegkundigen, enz. Maar dat de POH’s-GGZ duidelijk een meerwaarde zijn staat buiten kijf. Het eerste interview in deze reeks was met POH-GGZ Helen Volmer over inzicht in kwaliteit en de wachtlijsten van álle GGZ-aanbieders. Uit haar verhaal kun je opmaken hoeveel er speelt binnen de GGZ en waar de AHa op inzet om de zorg voor GGZ-patiënten te verbeteren. 

 

Wachtlijsten 

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg. Er zijn verschillende initiatieven om deze wachtlijsten terug te dringen. Eén van die initiatieven is WegWijsGGZ. De organisatie van de GGZ is complex. WegWijsGGZ wil mensen met psychische problemen in Amsterdam en omgeving ondersteunen in hun zoektocht naar passende hulp. Daarnaast biedt ze wachttijdbegeleiding aan, zodat mensen zelf al aan hun herstel kunnen werken, als passende hulp niet direct beschikbaar is. Initiatiefnemer Hieke Bos vertelt in het tweede interview wat haar drijfveer is. WegWijsGGZ is gestart als een pilot ondersteund door ZonMw en Zilveren Kruis. Om te zorgen dat het initiatief in afwachting van structurele financiering door kan gaan, hebben AHa, Arkin, InGeest, Mentaal Beter en Parnassia steun toegezegd.

 

Versneller

De acht regio’s met de langste wachttijden, waaronder Amsterdam en Almere, hebben zo’n anderhalf jaar geleden ondersteuning gekregen om de aanpak van de wachttijden voor een GGZ-behandeling te versnellen en effectiever te maken. De versnellers hebben meer inzicht gegeven op alle initiatieven die er zijn zodat die beter op elkaar kunnen worden afgestemd. In het laatste interview van deze special was Martijn Mahler aan het woord over zijn rol als versneller in de regio Flevoland.

 

De toekomst van de GGZ

Podcast met José Manshanden & Dick Veluwenkamp

Binnenkort gaat Mirjam Kohinor (themaleider Mentaal Vitaal) in gesprek met José Manshanden (directeur GGD Amsterdam) en Dick Veluwenkamp (voorzitter Raad van Bestuur Stichting Arkin) over de toekomst van de GGZ in Amsterdam. Hou hiervoor onze reguliere nieuwsbrief in de gaten.

 

Meer weten?

Inzicht in kwaliteit en de wachtlijsten van álle GGZ-aanbieders

Inzicht in kwaliteit en de wachtlijsten van álle GGZ-aanbieders

De POH-GGZ, praktijkondersteuner huisartsenzorg, is een functie en (nog) geen beroep. Dat komt omdat mensen met verschillende opleidingsachtergronden deze functie mogen vervullen. Zo heeft...
WegWijsGGZ: wegwijzer door het GGZ-doolhof

WegWijsGGZ: wegwijzer door het GGZ-doolhof

De organisatie van de GGZ is complex. WegWijsGGZ wil mensen met psychische problemen in Amsterdam en omgeving ondersteunen in hun zoektocht naar passende hulp. Daarnaast biedt ze...
Versneller in de regio Flevoland

Versneller in de regio Flevoland

Wachttijden in de GGZ, het is een groot probleem. Zo’n anderhalf jaar geleden zijn er in de regio’s met de langste wachttijden zogeheten ‘versnellers’ aan de slag gegaan, om te komen tot snellere...