SPECIALS

Special medisch en sociaal domein

Het begint allemaal met handjes schudden

Hoe vaak ben je als zorgverlener niet langs een praktijk, een organisatie of instelling gereden, maar ben je er nog nooit binnen geweest? Of heb je wel een naam en een telefoonnummer, maar ken je het bijbehorende gezicht niet? Om goed met elkaar samen te kunnen samenwerken moet je elkaar in elk geval kennen. Daarvoor is elkaar ontmoeten en even de hand schudden… of beter gezegd elkaar een elleboog of boks geven van groot belang. Daar zijn we het afgelopen jaar op een aantal projecten al aan begonnen en dat zetten we de komende jaren voort. Zo gaat bij ons vanaf 2022 het thema ‘Chronisch zieken’ verder onder de naam ‘Positief gezond en wel in de wijk’. We willen dat in de wijk de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Amsterdam en Almere wordt verbeterd. Dat doen we onder andere door professionals uit de eerste lijn en het sociaal domein te stimuleren om integraal samen te werken aan positieve gezondheid.

In deze special vertellen 13 professionals in 6 interviews hun ervaringen én het belang van een goede samenwerking tussen het medisch en sociaal domein. 

Stefan Wigger
senior adviseur

Set afspraken voor samenwerking huisartsen/buurtteams

Set afspraken voor samenwerking huisartsen/buurtteams

Met de start van de Buurtteams per 1 april 2021 vormen zij hét aanspreekpunt voor huisartsen bij verwijzing naar het sociaal domein. Andersom zal het buurtteam ook verwijzen naar de huisarts. Dat...
Brede aanpak van de Gecombineerde Leefstijlinterventie

Brede aanpak van de Gecombineerde Leefstijlinterventie

Sinds medio 2019 is de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) ingevoerd in Amsterdam. Het betreft een tweejarig programma voor mensen met overgewicht die begeleding krijgen van een leefstijlcoach...
Krachtige basiszorg: doeltreffend in kwetsbare wijken

Krachtige basiszorg: doeltreffend in kwetsbare wijken

Meer tijd voor de patiënt, minder druk op de huisartsenpraktijk en een betere kwaliteit van zorg. Dat is in het kort het resultaat van Krachtige basiszorg. Geen wonder dat huisarts Maurice Bom hier...
Wijkzorgcoördinatoren verbinden de eerste lijn met het sociaal domein

Wijkzorgcoördinatoren verbinden de eerste lijn met het sociaal domein

Wijkzorgcoördinatoren vormen in Almere de spil in de verbinding tussen de eerste lijn en het sociaal domein. Zij hebben als belangrijkste rol de samenwerking in de wijk te verbeteren. Afstemming...
Welzijn op Recept verhoogt het gevoel van welbevinden

Welzijn op Recept verhoogt het gevoel van welbevinden

Welzijn op Recept is een term die perfect de lading dekt: een verwijzing om het welzijn van iemand te verhogen. Bedoeld voor mensen die last hebben van psychosociale klachten, zoals somberheid,...
Alle hens aan dek voor dementiezorg

Alle hens aan dek voor dementiezorg

Op dit moment zijn er ruim 5.500 Amsterdammers met dementie die thuis wonen en dat stijgt naar verwachting tot zo’n 18.000 mensen in 2050. De huidige werkdruk onder professionals in de dementiezorg...