SPECIALS

special_ouderen_header.jpg

Special Ouderen 2022

Drie interviews met alle drie een eigen blik en visie op ouderenzorg in Amsterdam en Almere. Verschillend of toch niet zo verschillend? De rode draad in deze drie verhalen is het belang van duurzame ouderenzorg, samenwerking en de juiste zorg op de juiste plek.

Elaa werkt samen met Amsterdam Vitaal & Gezond aan een duurzame meerjarige beweging. Vanuit verschillende gremia zetten we in op netwerken en organisatie van zorg, denk maar aan de Amsterdamse Huisartsen alliantie en het stedelijk netwerk specialisten ouderenzorg in de wijk.

We voeren met elkaar - professionals, organisaties en ouderen- het gesprek en brengen beweging. Denk bijvoorbeeld aan het project 'In gesprek met de burger'. Tijdens de conferentie programma Beter Oud stelden we ons de vraag: ‘doen we goede dingen en doen we dingen goed’?

We pleiten voor duurzaamheid, wijkgerichte netwerkzorg, kwaliteit en professionaliteit; formeel en informeel en zo bouwen we samen met ouderen en hun naasten aan goede integrale en gestructureerde ouderenzorg. De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Duurzame ouderenzorg: grootschalig en compact

Duurzame ouderenzorg: grootschalig en compact

Duurzame ouderenzorg. Dat was het thema van de conferentie van 10 mei jl. Wat moet je daaronder verstaan volgens huisarts Jeroen Baars? “Duurzame ouderenzorg wordt bereikt als er goede structuren...
Kleurrijk Almere zet zich in voor vele schakeringen grijs

Kleurrijk Almere zet zich in voor vele schakeringen grijs

Hoewel Almere nog steeds gezien wordt als een ‘jonge’ stad, vindt ook daar vergrijzing plaats. Van die ouderen heeft een groot deel een niet-westerse achtergrond. Met een afkomst uit 80 (!)...
Passende ouderenzorg: voor en met ouderen

Passende ouderenzorg: voor en met ouderen

Passende ouderenzorg komt alleen tot stand met betrokkenheid van ouderen. In haar streven naar aansluiting bij de Age-friendly Cities van de Wereldgezondheidsorganisatie was dat de gemeente...