SPECIALS

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg is ‘hot and happening’. Tegelijkertijd zeggen sommige zorgverleners: “Persoonsgerichte zorg… niks nieuws; dat doe ik al jaren!” Wat ons betreft is het tijd voor duidelijkheid. 

Persoonsgerichte zorg is een containerbegrip. Het gaat om zorg, waarbij de mens centraal staat en niet de ziekte. Daarbij is een aantal elementen van belang:

  • De mens in zijn context is uniek; zorg is maatwerk;
  • De zorgverlener geeft de mens meer vertrouwen in het eigen kunnen;
  • De patiënt is een actor in het proces en heeft eigen regie.

Om persoonsgerichte zorg optimaal tot zijn recht te laten komen, is goede samenwerking tussen het medisch en sociaal domein van groot belang.

Persoonsgerichte zorg kent allerhande vormen. Dat is te zien in de projecten met diverse namen, wat soms tot verwarring kan leiden. Er zijn daarnaast verscheidene methodieken en gespreksmodellen die de verwarring mogelijk nog groter maken: Krachtige Basiszorg, Positieve Gezondheid, 4D-model, ZZ/GG, Samen beslissen, Zelfmanagement... Allemaal voorbeelden van hoe in de praktijk persoonsgerichte zorg kan worden toegepast.

Wat belangrijk is, is dat het gesprek met de patiënt/cliënt op een andere manier wordt gevoerd: door oprecht geïnteresseerd te zijn in wat er bij hem/haar speelt, door in te gaan op de behoefte van de persoon, met diens potentie en mogelijkheden. Dat vraagt om een andere houding van de zorgverlener. En het vereist een andere manier van organiseren en financieren van de zorg.

Leefstijlinterventie met persoonsgerichte aanpak

Leefstijlinterventie met persoonsgerichte aanpak

Health Battle is een leefstijlinterventie voor mensen met diabetes en/of overgewicht. Gewichtsconsulente Ingrid Sijmons en haar partner Willem Fohr, die werkzaam is als coach, hebben dit programma...
Persoonsgerichte zorg is essentieel onderdeel van huisartsenvak

Persoonsgerichte zorg is essentieel onderdeel van huisartsenvak

“Persoonsgerichte zorg is een essentieel onderdeel van het huisartsenvak”, is de overtuiging van huisarts David Koetsier. Hij is blij met de inzet van de ROHA die zich sterk maakt voor meer...
Krachtige basiszorg in Amsterdam: huisartsen voelen zich ondersteund

Krachtige basiszorg in Amsterdam: huisartsen voelen zich ondersteund

In de vier grote steden werken een aantal huisartsen en hun samenwerkingspartners in achterstandswijken in een project volgens de integrale aanpak van Krachtige basiszorg . Dit project wordt...
Video-interactiebegeleiding versterkt de motiverende gespreksvoering

Video-interactiebegeleiding versterkt de motiverende gespreksvoering

Als ergens persoonsgerichte zorg centraal staat, is het wel bij motivational interviewing. Ofwel: motiverende gespreksvoering. Juist daar gaat het om de persoonlijke wensen, behoeften en voorkeuren...
Persoonsgerichte zorg in Almere

Persoonsgerichte zorg in Almere

Net als in Amsterdam staat ook in Almere persoonsgerichte zorg op de agenda. Het is als thema opgenomen in het Regioplan Almere 2019-2022. Om daar een eerste invulling aan te geven organiseerde Elaa...
Persoonsgerichte revalidatie voor patiënten met een post-intensive care syndroom

Persoonsgerichte revalidatie voor patiënten met een post-intensive care syndroom

Patiënten die enige dagen op de IC liggen, zijn de meest zieke patiënten in de gezondheidszorg. Steeds meer patiënten overleven deze periode. Echter: de keerzijde is dat deze mensen ten gevolge van...
De menselijke maat is niet in een protocol vast te leggen

De menselijke maat is niet in een protocol vast te leggen

Persoonsgerichte zorg staat volop in de aandacht. Maar wat is het eigenlijk? Marianne Bramson: “Vanuit Zorggroepen gezien gaat het in feite om een doorontwikkeling van gestandaardiseerde chronische...
Paramedici getraind in Persoonsgerichte Zorg

Paramedici getraind in Persoonsgerichte Zorg

Het is goed als mensen zoveel mogelijk de regie voeren over hun eigen zorg. Zorgverleners kunnen hen daartoe stimuleren en faciliteren. Zij krijgen dus meer de rol van coach. Bij Persoonsgerichte...

Contactpersoon

Stefan Wigger 
senior adviseur
06-283 77 699
s.wigger@elaa.nl