Reglement Scholingsbureau

Nadat u de registratie hebt voltooid bent u aangemeld voor een nascholing of conferentie. Tijdens de registratie voldoet u de eventuele betaling middels iDEAL. Na voltooiing ontvangt u per mail een factuur voor uw administratie.

Bij twijfel over de status van uw inschrijving neemt u contact op met het Nascholingsbureau, 06 483 955 73.

Wij behouden ons het recht toe een cursus te annuleren. Bij annulering door Elaa wordt het cursusgeld binnen twee weken na de aanvankelijk geplande cursusdatum terugbetaald. U maakt geen aanspraak op eventuele schadevergoeding.

Korte cursussen en eendaagse bijeenkomsten, kunt u tot twee weken voor aanvang schriftelijk annuleren. Wij brengen dan € 25 administratiekosten in rekening. Meerdaagse bijeenkomsten kunt u annuleren tot 6 weken voor aanvang. Wij brengen dan € 25 administratiekosten in rekening. Bij annulering van 6 tot 3 weken voor aanvang heeft u recht op 40% restitutie van het cursusgeld. Bij annulering na 3 weken voor aanvang vindt geen restitutie meer plaats. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Klik hier voor onze leveringsvoorwaarden. Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

Bij klachten wendt u zich in eerste instantie tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij hanteren onderstaande klachtenprocedure.

Klachtenprocedure Elaa nascholingsbureau

  1. U kunt een melding van een klacht schriftelijk indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  2. Het nascholingsbureau bevestigt de ontvangen klacht en registreert deze.
  3. De klacht dient binnen twee weken na ontvangst te zijn afgehandeld. De beslissing wordt u schriftelijk medegedeeld. Indien er langere tijd nodig is om uw klacht in behandeling te nemen wordt u hiervan binnen twee weken na ontvangst van de klacht in kennis gesteld. Het benodigde uitstel wordt toegelicht en tevens wordt een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel kan worden verwacht.
  4. Indien u het oneens bent met de afhandeling van uw klacht dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het ROS collectief. Voor de volledige klachtenregeling klikt u hier. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt twee weken na bekendmaking van de beslissing.
  5. De klachtencommissie van het ROS collectief streeft naar een maximale termijn van drie maanden voor de afhandeling van de klacht. Slaagt de klachtencommissie er niet in binnen de termijn van drie maanden tot een uitspraak te komen dan zal zij daarvan met redenen omkleed mededeling doen aan de klager en de aangeklaagde onder vermelding van de termijn waarbinnen de klachtencommissie uitspraak zal doen.
  6. Het oordeel van de klachtencommissie wordt schriftelijk medegedeeld aan de klager en aan het management van het Elaa en is bindend. Eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.
  7. Het nascholingsbureau registreert de afhandeling van de klacht.
  8. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Nascholingsbureau Elaa
BTW: 8133.20.343.B.01 / KVK: 34207150