GGZ

GGZ-regiocarrousel

De GGZ-regiocarrousel is een manier om het veld van maatschappelijke en psychische hulpverlening beter te leren kennen. Het doel is om in een bepaalde regio van Amsterdam of Almere de samenwerking te bevorderen.

Patiënten met psychische en psychosociale problemen komen veel voor in de eerste lijn. Bij het behandelen van deze problemen spelen veel instellingen een rol. Dat vraagt om samenwerking tussen hulpverleners uit de GGZ, de huisarts, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg, thuiszorg, enz. De onderlinge samenwerking verloopt niet altijd optimaal. Ook is het vaak niet helder ‘wie wat doet’. 

De aanpak

We vormen een voorbereidingsgroep bestaande uit huisarts, zorg en welzijn, GGZ-instelling, eerstelijnspsycholoog, maatschappelijke dienstverlening en gemeente. Binnen deze groep bespreken we:

  • Welke problematiek speelt in de regio
  • Aan welke casuïstiek behoefte bestaat
  • Welke hulpverleners we benaderen om een casus te presenteren
  • Welke deelnemers en organisaties we uitnodigen
  • Waar en wanneer de carrousel plaatsvindt  

Elaa zorgt voor: procesbegeleiding, organisatie (uitnodigingen en aanmelding), evaluatie en het vastleggen van eventuele vervolgafspraken.  

Focus
Verbeteren netwerkvorming en samenwerking tussen de eerstelijnszorg (huisarts, POH-GGZ, psycholoog) en andere disciplines in de keten van zorg voor mensen met (chronische) GGZ-aandoeningen.
Continuïteit van zorg bij opname/ontslag, spoedencrisis; herstel van EPA-groep (hieraan wordt ook aandacht besteed in het convenant grote steden) en verduidelijking van verantwoordelijkheden bij zorg voor verwarde personen.
Huisartsenpraktijken beter equiperen om GGZ-patiënten goede kwaliteit van zorg te bieden (kennis en deskundigheid).
Afstemmen en verbinden van de vele initiatieven, projecten en trajecten door het ontwikkelen van een meer programmatische aanpak voor de populatie.

 

Meer weten? Bel of mail met