Mentaal Vitaal

Kant-en-klaar FTO psychofarmaca in de eerste lijn

Wil je het Farmacotherapie Overleg wijden aan GGZ-zorg? Elaa ontwikkelde een kant-en-klaar FTO voor huisartsen en apothekers.

Doelstelling

  • Deskundigheidsbevordering rondom medicatie voor chronisch patiënten
  • Informeren over de transmurale keten afspraken rond chronische GGZ-patiënten
  • Op FTO-niveau conformeren aan en bestendigen van de transmurale afspraken met de specialistische GGZ

Tips ter voorbereiding

  • Nodig bij jouw FTO behandelaren uit de specialistische GGZ uit om samen casuïstiek en de onderlinge taakverdeling te bespreken.
  • Naast een psychiater is het nuttig dat een verpleegkundig specialist aanwezig is, omdat die een belangrijke rol heeft binnen de basis GGZ en in de samenwerking met de eerste lijn.
  • Vraag deelnemers het document ‘Transmurale ketenafspraken chronische GGZ- patiënten’ door te nemen.
  • Apotheker: maak een overzicht van lithium en antipsychotica van patiënten binnen de FTO-groep. Dit betreft zowel de recepten die door de huisarts als door de psychiater zijn voorgeschreven.

Downloads

Focus
Verbeteren netwerkvorming en samenwerking tussen de eerstelijnszorg (huisarts, POH-GGZ, psycholoog) en andere disciplines in de keten van zorg voor mensen met (chronische) GGZ-aandoeningen.
Continuïteit van zorg bij opname/ontslag, spoed en crisis; herstel van EPA-groep (hieraan wordt ook aandacht besteed in het convenant grote steden) en verduidelijking van verantwoordelijkheden bij zorg voor verwarde personen.
Huisartsenpraktijken beter equiperen om GGZ-patiënten goede kwaliteit van zorg te bieden (kennis en deskundigheid).
Afstemmen en verbinden van de vele initiatieven, projecten en trajecten door het ontwikkelen van een meer programmatische aanpak voor de populatie.

Meer weten? Bel of mail met