Jeugd

Benchmarking Eerstelijns Verloskundigen

De eerstelijns verloskundigen van Amsterdam willen van elkaar leren, om daarmee de kwaliteit van de eerstelijns verloskundige zorg in Amsterdam te verhogen. Samen met  EVAA, het samenwerkingsverband van eerstelijns verloskundigen in Amsterdam & Amstelland, voerden wij hiervoor in 2016 een benchmark uit. Hieruit bleek dat er vooral veel verschillen bestaan bij pijnstillingsverzoeken en bij verwijzingen tijdens de bevalling.

Om deze verschillen beter te kunnen begrijpen en het aantal verwijzingen tijdens de bevalling mogelijk te kunnen verminderen, maakten we samen met EVAA een verdiepingsplan. Van februari tot augustus 2017 vulden de Amsterdamse verloskundigen bij elke baring een formulier in. Dit keer lag de focus volledig op de indicatoren pijnstilling en verwijzing tijdens de baring. Deze brachten we in verband met diverse praktijkkenmerken, zoals praktijkgrootte en bevalvolume. Ook keken we bijvoorbeeld naar de prenatale voorlichting die wordt gegeven en of er tijdens de baring continue zorg wordt geboden. Aan de hand van de uitkomsten ontwikkelen we samen met EVAA verbeterplannen. 

 

Meer weten? Bel of mail met